UKE przedstawił wyniki pomiaru sygnału Naziemnej Telewizji Cyfrowej

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił wyniki pomiaru sygnału Naziemnej Telewizji Cyfrowej przeprowadzonego w siedmiu województwach, w których jeszcze w tym roku zostanie wyłączona telewizja analogowa – dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim.

Ponad 98% zbadanych miejscowości bez problemu odbiera sygnał z cyfrowych multipleksów – wynika z przeprowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na terenie siedmiu województw pomiarów możliwości odbioru sygnału Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Jedynie w 24 miejscowościach niezbędne będą dodatkowe działania nadawców i spółki EmiTel, mające na celu zapewnienie na ich terenie odbioru sygnału cyfrowego.

Ocenę możliwości odbioru sygnału Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T) prowadzono na obszarach, gdzie w I i II etapie nastąpi wyłączenie analogowych stacji telewizyjnych. Jest to teren 505 gmin (łącznie 6754 miejscowości) zamieszkałych przez ponad 6 milionów Polaków.

W I etapie 7 listopada br. wyłączenie sygnału analogowego z nadajników naziemnych nastąpi na obszarze województwa lubuskiego oraz w części gmin z województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W II etapie 28 listopada br. wyłączone zostaną nadajniki emitujące sygnał analogowy w województwie pomorskim oraz na terenie części gmin z województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Zakres pomiarów

Badania propagacji sygnału naziemnej telewizji cyfrowej w terenie prowadzono od lipca do połowy września 2012 r. w oparciu o zespoły pomiarowe z Delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wykonanie blisko 8400 pomiarów wymagało zaangażowania pracowników z 10 spośród 16 delegatur UKE. Łączny czas pomiarów to blisko 1800 godzin, a ruchome stacje pomiarowe pokonały ponad 38 tysięcy kilometrów.

Pomiary przeprowadzono w 1217 miejscowościach, co do których wcześniejsze analizy wskazywały, że mogą tam wystąpić problemy z sygnałem cyfrowym (np. miejscowości, które są na granicy zasięgu sygnału z nadajnika lub są zasłonięte przeszkodami terenowymi). Analizy laboratoryjne przeprowadzone jeszcze przed pomiarami w terenie wskazywały, że w tych miejscowościach położonych na terenie 221 gmin ze względu na niski poziom sygnału (w granicach 56 -78 dBµV/m) odbiór może być znacznie utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Wyniki pomiarów w terenie

W 1193 miejscowościach (98% zbadanych), można już dziś bez problemu odbierać sygnał Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T. Jedynie w 24 miejscowościach odbiór sygnału DVB-T jest warunkowo możliwy lub brak jest możliwości jego odbioru. Dotyczy to głównie miejscowości, w których do tej pory sygnał analogowej telewizji naziemnej nie mógł być odbierany lub jego odbiór był w znacznym stopniu utrudniony.

Odbiór warunkowy oznacza, że przy dobrych warunkach propagacji oraz zawieszeniu anteny odbiorczej na odpowiedniej wysokości odbiór sygnału DVB-T będzie możliwy. Należy liczyć się jednak z możliwością występowania zakłóceń w postaci klatkowania obrazu, przerywania odbioru lub zerwania synchronizacji. W tym zakresie UKE zaleca by w miejscowościach, w których odbiór sygnału jest utrudniony anteny montowano na zewnątrz budynków na wysokości minimum 10 metrów.

Na podstawie dotychczasowych pomiarów sygnału można zdecydowanie stwierdzić, że proces cyfryzacji telewizji na tym etapie spełnia założenia zawarte w ustawie o wdrożeniu Naziemnej Telewizji Cyfrowej, dotyczące zapewnienia wymagalnego pokrycia dla co najmniej 95% ludności Polski – powiedziała Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. – Dzięki cyfryzacji widzowie zyskują już dziś dostęp do większej liczby programów telewizyjnych oraz nowej wyższej jakości sygnału telewizyjnego i dodatkowych usług – dodała Prezes UKE.

Wyniki przeprowadzonej oceny zostaną przekazane nadawcom programów telewizyjnych i będą stanowiły cenne wsparcie dla ewentualnych działań mających na celu poprawę zasięgu Naziemnej Telewizji Cyfrowej np. poprzez zwiększenie mocy, zmianę częstotliwości, podniesienie anten nadawczych nadajników lub tzw. doświetlenia.

Poniżej zamieszczamy wykazy miejscowości, w których na podstawie przeprowadzonych badań mogą wystąpić utrudnienia w odbiorze sygnału naziemnej telewizji cyfrowej:

Etap I – wyłączenia nadajników analogowych 7 listopada

Brak możliwości odbioru:
województwo dolnośląskie:
-Komorniki, gmina Polkowice;
województwo lubuskie:
-Lipki Wielkie, gmina Zwierzyn;
województwo zachodniopomorskie:
-Siekierki, gmina Cedynia;

Warunkowa możliwość odbioru:
województwo lubuskie:
-Goszczanowo, gmina Drezdenko – warunkowy odbiór MUX-1 i 2 z nadajnika Zielona Góra;
województwo zachodnio-pomorskie:
-Cedynia;
-Stara Rudnica, gmina Cedynia;
-Reczyce, gmina Boleszkowice – warunkowy odbiór MUX-1 i 2 z nadajnika Zielona Góra;
-Baranówko, gmina Dębno – warunkowy odbiór MUX-1 i 2 z nadajników Szczecin i Zielona Góra.

Etap II – wyłączenia nadajników analogowych 28 listopada

Brak możliwości odbioru:
województwo pomorskie:
-Sulęczyno;
-Lipusz;
-Płocice, gmina Lipusz;
-Żarnowiec, gmina Krokowa;
województwo warmińsko-mazurskie:
-Nowe Sadłuki, gmina Młynary;
-Krzywiec, gmina Frombork;
-Narusa, gmina Frombork;
-Piławki, gmina Miłomłyn;
-Faltyjanki, gmina Miłomłyn;

Warunkowa możliwość odbioru:
województwo pomorskie:
-Zamostne – warunkowy odbiór MUX 1 i 3 z nadajnika Chwaszczyno, dobry odbiór MUX-2;
-Stężyca – warunkowy odbiór MUX-1 z nadajnika Chwaszczyno, dobry odbiór MUX-2 z nadajnika Chwaszczyno;
-Szymbark, gmina Stężyca – warunkowy odbiór MUX-1 i 2 z nadajnika Chwaszczyno;
-Studzienice – warunkowy odbiór MUX-1 i 2 z nadajnika Bydgoszcz;
-Wejherowo – warunkowy odbiór MUX-1, 2 i 3 z nadajnika Chwaszczyno;
województwo wielkopolskie:
-Sławica, gmina Skoki – warunkowy odbiór MUX-1 i 2 z nadajników Śrem i Rusinowo;
województwo warmińsko-mazurskie:
-Bagieńsko, gmina Miłomłyn – warunkowy odbiór MUX-1 i 2 z nadajnika Iława oraz MUX-2 z nadajnika Olsztyn.

Wyniki pomiarów wykonanych na obszarach objętych I i II etapem wyłączenia analogowych nadajników telewizyjnych wskazują, że poprawny odbiór programów nadawanych cyfrowo jest możliwy w znaczącej większości miejscowości, tj. 98%.

Problemy z odbiorem sygnału cyfrowego występują w pojedynczych lokalizacjach i spowodowane są ukształtowaniem terenu na trasie propagacji sygnału od naziemnego nadajnika DVB-T do anteny odbiorczej.

Odbiór cyfrowy z nadajnika Gdańsk Chwaszczyno

W przypadku środkowej części województwa pomorskiego problemy te wynikają z obecnie słabszych parametrów stacji nadawczej GDAŃSK – Chwaszczyno, które z chwilą wyłączeniu stacji analogowych ulegną znacznej poprawie – zmienione zostaną: częstotliwość, wysokość zawieszenia anteny nadawczej oraz charakterystyka anteny nadawczej.

Pozwoli to na poprawę warunków odbioru sygnału DVB-T dla miejscowości, które znajdują się w zasięgu nadajnika w Chwaszczynie, zarówno tych, w których możliwy był odbiór warunkowy: Stężyca, Szymbark, Wejherowo i Zamostne, jak i tych na terenie, których odbiór sygnału cyfrowego do tej pory był niemożliwy tj., Lipusz, Płocice, Sulęczyno Studzienice oraz Żarnowiec.

Przeprowadzone przez UKE symulacje potwierdzają, że poziom sygnału dla tych miejscowości przekroczy 56 dBµV/m i tym samym odbiór sygnału cyfrowego będzie możliwy.

Mapy obrazujące wyniki pomiarów natężenia sygnału DVB-T dla etapu I i II:
Mapa 1 – etap 1.
Mapa 2 – etap 1.
Mapa 3 – etap 2.
Mapa 4 – etap 2.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *