UKE utrzymało decyzję rezerwacyjną dla EmiTela na MUX-8

12 maja 2016 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Operatora Telewizyjnego (POT) o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy decyzję, na podstawie której spółka EmiTel została operatorem multipleksu ósmego (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Polski Operator Telewizyjnego, który jest własnością TVN i Telewizji Polskiej, złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Prezesa UKE, na mocy której dokonano na rzecz spółki EmiTel rezerwacji częstotliwości z zakresu 174-230 MHz w służbie radiodyfuzyjnej na potrzeby rozpowszechniania w sposób cyfrowy programów telewizyjnych w standardzie DVB-T na obszarze całego kraju, w dniu 19 października 2015 roku.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *