UKE z ponownymi konsultacjami ws. konkursu na MUX-8

20 listopada 2014 roku prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące konkursu na rezerwację częstotliwości z zakresu 174-230 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych w ósmym multipleksie (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej, na okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Przedmiotem postępowania konsultacyjnego są projekty następujących dokumentów:

  • ogłoszenia o konkursie na jedną rezerwację częstotliwości (kanałów TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174-230 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych w multipleksie nr 8 (MUX8);
  • dokumentacji konkursowej na jedną rezerwację częstotliwości (kanałów TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174-230 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych w multipleksie nr 8 (MUX8).

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów, stanowiących przedmiot postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 22 grudnia 2014 roku, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godzinach 8:15-16:15, w formie pisemnej, z dopiskiem:

Stanowisko dotyczące konkursu na rezerwację częstotliwości – multipleks MUX8

oraz elektronicznej na adres e-mail: rezerwacja@uke.gov.pl

Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne:

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie;
  • na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl).

Ogłoszenie konkursu – rezerwacja na MUX8
Dokumentacja konkursowa MUX8
Załącznik nr 1 – Wzór oferty MUX8
Załącznik nr 2 – Warunki techniczne MUX8

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

One Comment on “UKE z ponownymi konsultacjami ws. konkursu na MUX-8”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *