Ustawa o Radzie Mediów Narodowych już obowiązuje

29 czerwca 2016 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o Radzie Mediów Narodowych. Ustawa weszła w życie 7 lipca 2016 roku.

Ustawa określa zasady i tryb powoływania Rady Mediów Narodowych oraz jej zadania, kompetencje i organizację. Rada Mediów Narodowych ma m.in. powoływać zarządy i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Będzie także powoływała rady programowe publicznej radiofonii i telewizji. Zmiany w statutach tych spółek mogą być dokonywane na jej wniosek lub za jej uprzednią zgodą.

Zadania powierzone Radzie Mediów Narodowych przez ostatnie pół roku leżały w kompetencjach Ministra Skarbu Państwa, a wcześniej należały także do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz rad nadzorczych spółek.

W skład Rady Mediów Narodowych wejdzie pięciu członków. Trzech powoła Sejm, a dwóch Prezydent RP. Kadencja Rady będzie sześcioletnia.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *