W Giżycku podsumowano proces cyfryzacji naziemnej telewizji

23 lipca w Giżycku, Telewizja Polska wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oficjalnie i uroczyście pożegnała telewizję analogową, tym samym zakończył się wieloletni proces wdrażania Naziemnej Telewizji Cyfrowej w Polsce. Podczas wspólnego posiedzenia Kolegium Technicznego TVP S.A. i Konwentu Wojewodów, prowadzonego przez przewodniczącego Kolegium Technicznego Spółki Mariana Zalewskiego, członka Zarządu TVP podsumowano cały proces wdrażania Naziemnej Telewizji Cyfrowej i wyłączeń telewizji analogowej. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja dotycząca przyszłości i rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce.

Wielkie zadanie cyfryzacji wykonaliśmy bardzo dobrze – powiedział podczas spotkania Michał Boni, minister Administracji i Cyfryzacji i dodał – bez was, bez waszego zaangażowania, bez waszych pomysłów i cierpliwości (…) nie byłoby tego wielkiego efektu i skoku w stronę cyfrowej Polski, podkreślając tym samym ogromne znaczenie Telewizji Polskiej jako lidera cyfryzacji na polskim rynku telewizyjnym. –

Cyfryzacja okazała się złożonym procesem, wielu widzów miało kłopoty z przełączeniem, ale dzięki zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich uczestników tego procesu problemy udało się rozwiązać, bo: – Telewizja publiczna ze swoją misją publiczną jest ważna dla rozwoju społecznego, to zamiana technologiczna, zmiana cywilizacyjna, powinna być przez nas szczególnie monitorowana i powinniśmy zadbać o taką jakość sytuacji, w której znajduje się polski obywatel, każda polska rodzina – stwierdził minister Boni.

Juliusz Braun, prezes Zarządu Telewizji Polskiej podkreślił nową rolę telewizji publicznej, która się pojawiła wraz z wdrożeniem telewizji cyfrowej.

W swoim wystąpieniu wspomniał o opublikowanym właśnie raporcie domu mediowego Starlink, z którego wynika, że dzięki cyfryzacji zwiększa się zapotrzebowanie na tradycyjną telewizję. – Nowa możliwość korzystania z telewizji, to wzrost oczekiwań w stosunku do telewizji. Telewizja publiczna ma obowiązek dostarczania programów, które budują wspólnotę, działają w obszarze kultury i edukacji, to wszystko co nazywamy misją telewizji – zaznaczył prezes Braun.

Podczas Kolegium prezes Braun przypomniał, że: – Od 1 września nastąpi regionalizacja programów regionalnych. Zaczyna funkcjonować 16. samodzielnych programów regionalnych. W każdym mieście będzie ta sama identyfikacja. To jest nowa jakość tej ważnej dziedziny działalności telewizji publicznej, która ma służyć budowaniu tożsamości regionu, czyli regionalizacji. –

Otwierając panel dyskusyjny na temat przyszłości i rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, członek Zarządu TVP Marian Zalewski pytał: – Co dalej? Zwrócił uwagę, że: – nie wystarczy powiedzieć, że proces został zakończony. Jak ten sukces przekuć na konkretne rozwiązania, które potrzebne będą ludziom. – Podkreślił, że Telewizja Polska już teraz, pomimo trudnej sytuacji finansowej, podejmuje się zadań, służących podniesieniu bezpieczeństwa obywateli poprzez wdrażanie Regionalnego Systemu Ostrzegania informującego np. o zagrożeniach pogodowych. Zwrócił uwagę na wysoki rozwój technologiczny TVP, który możliwy jest dzięki cyfryzacji (uruchomienie dwóch kanałów w jakości HD, wdrożenie Platformy Hybrydowej, czy udostępnienie usługi TVP Stream).

Telewizja Polska dzisiaj to telewizja interaktywna, telewizja hybrydowa, telewizja przyszłości. W kwietniu 2014 roku Telewizja Polska, zgodnie z obowiązującymi przepisami „opuści” multipleks 1, czy to oznacza, że musi ograniczyć swoją ofertę programową i zaprzestać rozwoju? Telewizja Polska ma potencjał, aby rozwijać się, ale co będzie dalej? – pytał dalej Marian Zalewski.

W trakcie dyskusji omawiano sposoby komunikowania o walorach naziemnej telewizji cyfrowej, możliwości realizacji wspólnych, społecznych projektów wykorzystujących funkcjonalności telewizji cyfrowej, podkreślano wiodącą rolę TVP w zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu oraz rozważano różne warianty zagospodarowania drugiej dywidendy cyfrowej.

Wiesław Łodzikowski, dyrektor Ośrodka-TVP Technologie przypomniał zalety nowej ery telewizji – To nowe wartości, które docierają do domu każdego widza, to usługi dodatkowe, których w medium analogowym nie było. Są to audiodeskrypcja i dodatkowe napisy dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu, oryginalne wersje językowe umożliwiające nauka języka obcego i oczywiście wspaniała jakość obrazu i dźwięku. Telewizja Polska, jako jedna z nielicznych w Europie, nadając programy TVP1 i TVP2 w jakości HD jest liderem cyfryzacji. –

Zwieńczeniem podsumowania procesu cyfryzacji był Piknik Technologiczny „Cyfrowy Port Giżycko 2013”, cieszący się dużym zainteresowaniem mieszkańców i urlopowiczów, pomimo chłodnej pogody. Tym samym TVP zorganizowała ostatnie z cyklu Telewizyjnych Miasteczek Cyfrowych, podczas którego mieszkańcy Giżycka mogli dowiedzieć się o sposobie odbioru naziemnej telewizji Cyfrowej i jej zaletach. W trakcie całego procesu wdrażania Naziemnej Telewizji Cyfrowej w Polsce TVP zorganizowała ponad 130 eventów (Telewizyjne Miasteczka Cyfrowe, Konwoje Cyfrowe, spotkania z mieszkańcami itp.) oraz kilkadziesiąt konferencji w całej Polsce poświęconych informowaniu o Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *