Widzowie w badaniu o ofercie Telewizji Polskiej

Zapewnianie kontaktu z kulturą i sztuką, dokształcanie i popularyzacja wiedzy poprzez programy popularnonaukowe i edukacyjne oraz pielęgnowanie tradycji narodowych i patriotycznych – według najnowszego badania TNS właśnie te walory widzowie dostrzegają częściej w TVP niż w stacjach komercyjnych. Dobrze oceniają również wiarygodność stacji informacyjnych oraz ofertę rozrywkową. A za najlepszą nowość uznają „Dziewczyny ze Lwowa”.

Przeprowadzone pod koniec października br. (16-21 października) badanie TNS wykazało, że najwięcej widzów ufa telewizji publicznej. Zaufanie do TVP2 wyniosło 72%, a do TVP1 – 71%.

Rośnie satysfakcja z programów TVP jako całości. W ostatnim badaniu w skali 0-10 punktów satysfakcja wynosiła 7,3 pkt.

Widzowie wysoko oceniają główne programy informacyjne Telewizji Polskiej – czyli „Wiadomości” i „Teleexpress” (po 7,3 pkt. na skali od 0 do 10). W widoczny sposób poprawiły się również oceny TVP Info – z 6,7 do blisko 7 punktów.

W tym badaniu widoczne są już efekty wprowadzanych od sierpnia zmian w serwisach informacyjnych telewizji, czyli odejście od tabloidyzacji wiadomości na rzecz rzetelnej i pogłębionej informacji. Te badania potwierdzają, że posunięcie, dla wielu ryzykowne, jakim była rezygnacja z wątków sensacyjnych w „newsach” okazało się, w opinii widzów słuszne i pogłębiło zaufanie do przekazywanych przez TVP treści – mówi Janusz Daszczyński, prezes TVP.

Satysfakcja z TVP jako całości (na skali 11-punktowej od 0 do 10).

Najwyższa od lat satysfakcja z programów TVP – 7,3 ocena w skali 0-10 pkt.

Widzowie w badaniu z końca października 2015 roku docenili również ofertę programową uznając, że TVP nadaje najlepsze programy w 14 z 20 kategorii gatunków. Każda ze stacji – TVP1 i TVP2 – zajęła pierwsze miejsca w 6 gatunkach programowych, TVP Regionalna w kategorii – wiadomości regionalne, a TVP Kultura – w kategorii programy o sztuce, kulturze, muzyce poważnej.

Zdaniem widzów główne stacje telewizji publicznej – TVP1 i TVP2 – znacznie częściej niż stacje komercyjne:
– zapewniają kontakt z kulturą i sztuką,
– dokształcają i popularyzują wiedzę poprzez programy popularnonaukowe i edukacyjne
– oraz pielęgnują tradycje narodowe i patriotyczne.

Według ankietowanych TVP1 nadaje najlepsze:
– przedstawienia teatralne (29%),
– polskie filmy fabularne i programy informacyjne (po 25%),
– programy dla dzieci i młodzieży(13%).
– W kategorii najlepsze programy publicystyczne i popularnonaukowe TVP1 nieznacznie wyprzedziła TVP2, zajmując tym samym pozycję lidera.

Większość widzów (ponad 79%) uznała, że każda ze stacji: rzetelnie informuje i prezentuje zróżnicowane poglądy, opinie i stanowiska na temat wydarzeń w kraju i na świecie, jest blisko zwykłych ludzi oraz daje poczucie uczestniczenia w sprawach publicznych.

Według ankietowanych TVP2 nadaje najlepsze:
– kabarety (42%), teleturnieje,
– quizy i gry (32%),
– programy rozrywkowe (23%)
– filmy dokumentalne i reportaże (21%).
– TVP2 objęło również pierwsze miejsce w rankingu stacji nadających najlepsze seriale fabularne polskie i telenowele, zyskując niewielką przewagę nad TVP1.

Za najlepszą nowość widzowie uznali serial „Dziewczyny ze Lwowa” w TVP1 – najchętniej oglądany, wysoko oceniony (7,5) a w rankingu na najlepszy program tej jesieni serial zajął 1. miejsce.

Badanie wykonano w dniach: 16-21 października 2015 roku, wśród mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia; liczba zrealizowanych wywiadów: 1016.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *