Światowe Konferencje Radiokomunikacyjne (World Radiocommunication Conference – WRC) odbywają się okresowo w odstępach 3-4 lat. W ich wyniku modyfikowane są międzynarodowe przepisy regulujące zasady wykorzystania częstotliwości radiowych zebrane w Regulaminie Radiokomunikacyjnym (Radio Regulations). Zapisy Regulaminu Radiokomunikacyjnego w istotny sposób warunkują kwestie zarządzania widmem radiowym na obszarze naszego kraju. Ostatnia konferencja (WRC-15) trwała w dniach od 2 do 27 listopada 2015 roku, na której podjęto decyzję w sprawie m.in. pasma 700 MHz. Są to częstotliwości, które dotychczas były przewidziane dla piątego (MUX-5) i szóstego (MUX-6) multipleksu Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Podjęta została decyzja o przeznaczeniu zakresu 694-790 MHz na potrzeby telefonii mobilnej w Regionie 1 (Europa, Afryka, Bliski Wschód i Centralna Azja) oraz przyjęto globalne rozwiązania harmonizacyjne dla implementacji dywidendy cyfrowej w tym zakresie. Zapewniona została pełna ochrona dla systemów telewizji naziemnej jak i radionawigacji lotniczej działających w tym zakresie częstotliwości.

Aby dać możliwość rozwoju telefonii mobilnej w tym zakresie częstotliwości, UKE podpisało bilateralne porozumienia z Rosją, Białorusią i Ukrainą dotyczące zapobieganiu wzajemnego zakłócenia się telefonii mobilnej i systemów radiolokacji lotniczej w strefie przygranicznej. Porozumienia dostępne są na stronach UKE.

Źródło: Ministerstwo Administracj i Cyfryzacji