WSA oddalił skargę TVN na decyzję UKE w sprawie opłat za częstotliwości

30 maja 2014 roku odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi TVN S.A. na decyzję Prezesa UKE, dotyczącą naliczania rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością za rok 2013.

W dniu 30 maja 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wydział VI rozpoznał sprawę ze skargi TVN S.A. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 27 września 2013 r. nr DZC-WSZ-5162-16/13(7) utrzymującą w mocy decyzję Prezesa UKE z dnia 8 lipca 2013 r. nr DZC-WSZ-5162-16/13(3) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa. Interpretacja dotyczyła podstawy prawnej naliczania rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością za rok 2013 w związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, która została dokonana ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. – o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Sąd oddalił skargę

W ustnych motywach rozstrzygnięcia WSA wskazał, że – wbrew zarzutom strony skarżącej Prezes UKE wydał pisemną interpretację przepisów prawa w terminie. Przepis art. 10a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje jednoznacznie, że interpretację wydaje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji kompletnego i opłaconego wniosku. Termin ten został przez Prezesa UKE zachowany. WSA uznał ponadto, że Prezes UKE prawidłowo wskazał przepisy, które powinny mieć zastosowanie do obliczania opłat za prawo do dysponowania częstotliwością za rok 2013. Zdaniem WSA w Warszawie ustawodawca w nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego jednoznacznie wyraził wolę utrzymania w mocy przepisów wykonawczych dotyczących rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością obowiązujących przed dniem jej wejścia w życie. A zatem, akty wykonawcze wydane na podstawie przepisów Prawa telekomunikacyjnego przed nowelizacją tegoż prawa powinny stanowić podstawę do obliczania tych opłat za rok 2013.

Wyrok nie jest prawomocny.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *