W związku z ogłoszeniami Przewodniczącego KRRiT z dnia 24 lipca 2015 roku o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ramach multipleksu ósmego (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły 24 wnioski od 17 podmiotów.

Wnioski o udzielenie koncesji na program telewizyjny o charakterze uniwersalnym, promujący aktywny rozwój człowieka, zawierający audycje poświęcone zdrowemu stylowi życia, rozwojowi zawodowemu i społecznemu człowieka, a także popularyzującego aktywność fizyczną, złożyły następujące podmioty:
– Cyfrowe Repozytorium Filmowe (Kino Polska TV),
– TV Spektrum (Grupa ZPR Media),
– Telewizja POLSAT,
– Discovery Polska,
– Scripps Networks Polska,
– Telewizja Puls,
– Green Content (Agora).

Wnioski o udzielenie koncesji na program telewizyjny o charakterze uniwersalnym, prezentujący aktualne wydarzenia z różnych stron Polski, a także zawierający audycje poświęcone idei samorządności i funkcjonowania lokalnych społeczności, edukacji obywatelskiej oraz poświęcone różnorodnym działaniom na rzecz interesu publicznego w warunkach pluralizmu poglądów politycznych, złożyły następujące podmioty:
– Superstacja,
– Cable Television Networks & Partners (Polska Izba Komunikacji Elektronicznej),
– Radio ESKA (Grupa ZPR Media),
– Discovery Polska,
– TV Zone (Agora).

Wnioski o udzielenie koncesji na program telewizyjny o charakterze uniwersalnym, poświęcony rozwojowi społeczeństwa, gospodarki, kultury i przemianom obyczajowym we współczesnych warunkach szybkiego rozwoju technicznego i technologicznego, złożyły następujące podmioty:
– ESKA TV (Grupa ZPR Media),
– Telewizja POLSAT,
– Discovery Polska,
– WP1 (Wirtualna Polska),
– Joy Media (Agora).

Wnioski o udzielenie koncesji na program telewizyjny o charakterze uniwersalnym, w którym co najmniej 30% tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 6:00-23:00 zajmą filmy, seriale i audycje rozrywkowe, złożyły następujące podmioty:
– Cyfrowe Repozytorium Filmowe (Kino Polska TV),
– AETN Poland (A+E Networks),
– TV Spektrum (Grupa ZPR Media),
– TV Film (Grupa ZPR Media),
– Telewizja POLSAT,
– Telewizja Puls,
– PTA (Agora).

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji