20 lat ustawy o radiofonii i telewizji

17 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie odbędą się uroczystości z okazji dwudziestej rocznicy uchwalenia Ustawy o radiofonii i telewizji. Dwadzieścia lat temu rozpoczęła działalność Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Głównym punktem obchodów będzie zorganizowana przez KRRiT konferencja pod hasłem „Media i demokracja – 20 lat ustawy o radiofonii i telewizji”, do udziału w której zaproszeni zostali m.in. politycy, twórcy prawa medialnego, eksperci oraz nadawcy.

Pierwsza część konferencji poświęcona będzie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji – wnioskom z dwudziestoletnich doświadczeń dla ustrojowej roli regulatora w systemie politycznym, gospodarczym i kulturze. Referat wprowadzający wygłosi dr hab. Ryszard Chruściak. Moderatorem panelu będzie Jan Dworak, przewodniczący KRRiT.

Temat drugiej części konferencji to „Kształtowanie się rynku mediów w okresie ostatniego dwudziestolecia”. Autorem referatu wprowadzającego będzie prof. Tadeusz Kowalski, a moderatorem dyskusji Witold Graboś, zastępca przewodniczącego KRRiT. Dyskusja poświęcona będzie refleksjom nadawców radiowych i telewizyjnych wynikającym z dwudziestoletniego okresu prowadzenia działalności medialnej.

Jubileusz będzie także okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i uhonorowania osób zasłużonych dla kształtowania rynku mediów w Polsce: twórców radiowych i telewizyjnych, nadawców, producentów oraz wieloletnich pracowników KRRiT.

***

Historia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sięga 29 grudnia 1992 roku. Wówczas to Sejm uchwalił ustawę o radiofonii i telewizji, która weszła w życie 1 marca 1993 roku.

Ustawa powoływała do życia Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji jako organ państwowy kompetentny w sprawach radiofonii i telewizji. Wcześniej przygotowano projekt zmiany przepisów konstytucyjnych, wpisujący KRRiT do ustawy zasadniczej.

KRRiT rozpoczęła działalność 28 kwietnia 1993 roku. Do grudnia 2005 roku składała się z dziewięciu członków, reprezentujących różne środowiska społeczne i polityczne. Czterech z nich powoływał Sejm, dwóch Senat, a trzech – Prezydent. Kadencja każdego z członków KRRiT trwała sześć lat. Co dwa lata odnawiany był składu KRRiT w 1/3.

Od 2005 roku KRRiT składa się z pięciu członków (dwóch wyznacza Prezydent RP, dwóch wybiera Sejm RP i jednego Senat RP) wybieranych na kadencję 6-letnią. Przewodniczącego wybiera ze swojego grona Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (zmiana wprowadzona ustawą z 25 kwietnia 2006 roku na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego).

Szczegółowy program konferencji (pobierz plik)

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *