Świąteczny blok “Reklama dzieciom” emitowany 25 grudnia 2015 roku, po głównym wydaniu “Wiadomości”, obejrzały w TVP1 prawie 4 miliony osób (3 962 022), a udziały w widowni wyniosły 25%. Przychód z reklam wyniósł 1 498 566 zł. W akcji wzięło udział 7 reklamodawców (11 brandów).

Telewizja Polska od 1993 roku wspiera najbardziej potrzebujące dzieci. Już ponad 20 milionów złotych z akcji “Reklama Dzieciom” trafiło do więcej niż tysiąca placówek. Tegoroczny dochód w całości podzielony zostanie między instytucje i organizacje, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek w Biurze Zarządu i Spraw Korporacyjnych TVP do 31 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego), i które do akcji zakwalifikuje Komisja ds. Darowizn TVP.

Źródło: Telewizja Polska