75-latkowie nie muszą płacić abonamentu RTV

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina, że ukończenie 75 roku życia nie zwalnia automatycznie z konieczności wnoszenia opłaty abonamentowej za zarejestrowany odbiornik radiofoniczny lub radiofoniczny i telewizyjny.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia z opłaty jest przedstawienie w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie (wzór oświadczenia).

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

Osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są m.in.:
– osoby, które ukończyły 75 rok życia,
– osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
– kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
– osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Pełna lista zwolnionych osób znajduje się w Informacji o abonamencie RTV.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *