83 mln zł odszkodowania dla RMF FM za decyzje KRRiT

W dniu 27 stycznia 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok częściowy zobowiązujący Przewodniczącego KRRiT do złożenia oświadczenia, w którym wyraża on ubolewanie za naruszenie dóbr osobistych nadawcy Radia RMF FM, a także zasądził na rzecz Radia RMF FM od Skarbu Państwa odszkodowanie w łącznej kwocie 83.198.624,14 złotych wraz z ustawowymi odsetkami.

Powyższy wyrok jest konsekwencją pozwu wniesionego w 2003 roku przez ówczesny Zarząd Spółki Radio Muzyka Fakty i jej poprzednich właścicieli. Przedmiotem postępowania były bezprawne działania KRRiT podejmowane w latach 2001-2003 mające na celu ograniczenie czy wręcz uniemożliwienie Spółce prowadzenia działalności. W szczególności wprowadzony w 2001 roku zakaz emisji lokalnych pasm programowych.

Bezprawność działań KRRiT dotyczące zakazu emisji lokalnych pasm programowych została potwierdzona w siedmiu kolejnych wyrokach Sądów Administracyjnych wydanych w latach 2002 -2010.

Źródło: Bauer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *