Agora została współwłaścicielem Stopklatki

Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 12 marca 2014 roku Agora przyjęła nieodwołalną wiążącą ofertę sprzedaży 933.850 akcji spółki Stopklatka S.A., nadawcy kanału Stopklatka TV, oraz zawarła umowę sprzedaży akcji ze spółką Kino Polska TV S.A. Było to możliwe dzięki spełnieniu w dniu 21 lutego 2014 roku warunków wskazanych w umowie inwestycyjnej zawartej w dniu 22 lutego 2013 roku pomiędzy Agorą S.A. a Kino Polska TV S.A.

W wyniku nabycia akcji na mocy umowy, w dniu 12 marca 2014 roku na rachunku papierów wartościowych Agory znajduje się 933.850 akcji spółki Stopklatka S.A., co stanowi 41,04% kapitału zakładowego spółki Stopklatka S.A. Akcje te uprawniają do 933.850 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Stopklatka S.A., co stanowi 41,04% ogólnej liczby głosów.

Źródło: Agora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *