Albert Stawiszyński w Radzie Programowej Telewizji Polskiej

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 8 stycznia 2015 roku powołała Alberta Stawiszyńskiego w skład Rady Programowej Telewizji Polskiej. Zmiana w składzie Rady Programowej TVP związana jest z rezygnacją Kamili Wronowskiej złożoną 12 grudnia 2014 roku.

Albert Stawiszyński jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie autorskim i medialnym. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego. Był dziennikarzem „Pulsu Biznesu” i zastępcą red. nacz. miesięcznika „Kancelaria”. Zasiadał w Krajowej Radzie Radców Prawnych, był wykładowcą Akademii im. Leona Koźmińskiego.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *