Bogusław Kisielewski prezesem Kino Polska TV

Nowym prezesem spółki Kino Polska TV S.A., m.in. nadawca kanału Kino Polska i współwłaściciel Stopklatki S.A., został Bogusław Kisielewski, dotychczasowy Członek Zarządu Spółki. Zastąpił on Piotra Reisch, który zrezygnował z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

W związku z planami rozwoju Spółki za granicą Rada Nadzorcza podjęła także decyzję o powołaniu na funkcję Członka Zarządu Kino Polska TV S.A. Berka Uziyel.

Zmiany nastąpiły także w Radzie Nadzorczej Kino Polska TV S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu Krzysztofa Szymańskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A., a także o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki dwóch nowych członków: Berrin Avcilar i Piotra Reisch.

Źródło: Kino Polska TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *