Cyfrowy Polsat: historycznie najwyższe wyniki Grupy

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat, do której należy m.in. Info-TV-FM – operator MUX-4 i Telewizja POLSAT, odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2013 r., w którym przychody wyniosły blisko 3 mld zł, EBITDA przekroczyła 1 mld zł, a zysk netto osiągnął poziom ponad 0,5 mld zł. Wyniki operacyjne obydwu segmentów są zgodne z oczekiwaniami i przyjętą strategią – Cyfrowy Polsat utrzymuje stabilną bazę ponad 3,5 mln abonentów i konsekwentnie wypracowuje wzrost ARPU, a Telewizja Polsat zwiększyła udziały zarówno w oglądalności, jak i w rynku reklamy. Ponadto wysokie poziomy przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwoliły Cyfrowemu Polsatowi na dokonanie dodatkowej, częściowej spłaty długu w II i III kw. 2013 r., w łącznej kwocie 200 mln zł, oraz zmniejszenie poziomu zadłużenia do 1,5x dług netto/EBITDA.

– Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec IV kw. 2013 r. utrzymała się na stabilnym poziomie ok. 3,54 mln;
– 83% abonentów Cyfrowego Polsatu korzysta z dekoderów HD;
– Prawie 19% abonentów platformy (ponad 660 tys.) korzysta z usługi Multiroom;
– ARPU Pakietu Familijnego w IV kw. 2013 r. wzrosło rok do roku o 3,3% do 49,8 zł, a Pakietu Mini wyniosło 13,5 zł;
– Wskaźnik odpływu klientów (churn) utrzymany został na stabilnym poziomie i wyniósł 9,5% za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.;
– Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła rok do roku o 56% do 235 tys.;
– Średnia miesięczna liczba użytkowników IPLA (witryna i aplikacje) wyniosła w 2013 r. ok. 3,9 mln;
– Poprawiła się struktura przychodów serwisu IPLA – 25% przychodów generowanych jest w modelu transakcyjnym, 75% – w reklamowym;
– Liczba transakcji VOD/PPV wyniosła w 2013 r. 1,1 mln, a od momentu uruchomienia usług – 4,6 mln;
– Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł w IV kw. 2013 r. 23,1%, w całym 2013 r. – 21,1%;
– Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł w IV kw. 2013 r. do 25,5%, a w całym 2013 r. – do 24,1%.

W zeszłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, rozwijaliśmy się zarówno organicznie, jak i poprzez strategiczne akwizycje, konsekwentnie realizując strategię Grupy. W naszej działalności skupialiśmy się na trzech podstawowych celach: budowie wartości naszej bazy klientów, maksymalizacji przychodów w obydwu segmentach działalności oraz efektywnym zarządzaniu bazą kosztową. Wszystkie działania, które podejmowaliśmy zmierzały do umocnienia Cyfrowego Polsatu na pozycji lidera multimedialnej rozrywki w Polsce oraz rynków płatnej telewizji i nadawców telewizyjnych, a także regularnego rozwoju naszych kompetencji w obszarze telekomunikacji oraz usług online – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat

Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników finansowych Grupy. Przychody o wielkości blisko 3 mld zł, wynik EBITDA przekraczający 1 mld zł i wysokie przepływy pieniężne świadczą o tym, że umiejętnie realizujemy synergie z Telewizją Polsat, a nasza polityka zarządzania kosztami jest wysoce efektywna. Mając takie parametry finansowe, mogliśmy nie tylko dokonywać regularnej oraz dodatkowej spłaty obecnego zadłużenia Cyfrowego Polsatu, ale także sfinansować kluczowe dla dalszego rozwoju akwizycje – komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A.

W IV kw. 2013 r. Grupa osiągnęła 7% wzrost przychodów, który wynika ze wzrostu organicznego segmentu klientów indywidualnych oraz włączenia do konsolidacji spółki Polskie Media. Wzrost kosztów nastąpił głównie w wyniku: rozpoznania kosztów spółki Polskie Media, wyższych kosztów produkcji własnej i zewnętrznej oraz amortyzacji praw sportowych, a także niższej bazy kosztów licencji programowych w IV kw. 2012 r. Cyfrowy Polsat wypracował 11% wzrost wyniku EBITDA do 275 mln zł i utrzymał wysoki 34,4% poziom marży EBITDA. Natomiast poziom zysku netto odzwierciadla niższe dodatnie różnice kursowe z wyceny obligacji Senior Notes oraz niższe koszty obsługi długu (niższe odsetki dzięki wcześniejszej spłacie części długu w III kw. 2012 r. oraz II i III kw. 2013 r.). Zadłużenie Grupy wynosiło na koniec IV kw. 2013 r. 1,583 mld zł, a wskaźnik zadłużenie netto/12M EBITDA – 1,51x (przy EBITDA 1,046 mld zł za 2013 r.).

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym

Kapitałem platformy Cyfrowy Polsat jest stabilna baza abonentów płatnej telewizji, w oparciu o którą, oferując nowe usługi, możemy budować dodatkową wartość naszej Grupy. Niezmiennie za cel stawiamy sobie utrzymanie wysokiej bazy abonentów, regularny wzrost ARPU, które w grudniu przekroczyło 50 zł, i sprzedaży usługi dostępu do Internetu oraz zwiększanie nasycenia bazy usługami zintegrowanymi – podkreśla Dominik Libicki.

W wyniku stabilnie rosnącego ARPU oraz wyższych przychodów telekomunikacyjnych Grupa utrzymała rekordowe przychody od klientów indywidualnych. Efektywne zarządzanie bazą kosztową wpłynęło na poprawę wyniku EBITDA, a wyższe dodatnie różnice kursowe z wyceny wartości obligacji Senior Notes oraz niższe koszty obsługi długu przyczyniły się do wzrost zysku netto. Wzrost ARPU Pakietu Familijnego został osiągnięty m.in. dzięki przychodom z usług dodatkowych (PPV, Multiroom, telewizja internetowa) oraz rosnącej liczbie klientów wyższych pakietów programowych. Dzięki skutecznym programom utrzymaniowym i dbałości o wysoki poziom obsługi klienta, utrzymany został niski wskaźnik odpływu abonentów na poziomie 9,5% (za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.).

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej konsekwentnie realizowaliśmy przyjętą strategię, która zapewniła nam w IV kw. i w całym 2013 r. wzrost zarówno udziałów w oglądalności, jak i w rynku reklamy. Za cel stawiamy sobie utrzymanie udziałów w oglądalności powyżej 23% na fragmentaryzującym się rynku telewizyjnym oraz dalszą efektywną konkurencję na rynku reklamowym, co do którego mamy oczekiwania, że w 2014 r. odnotuje średni jednocyfrowy wzrost przy prognozowanych obecnie pozytywnych wskaźnikach makroekonomicznych – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w 2013 r. w dalszym ciągu pozostawały pod wpływem procesu cyfryzacji, ale mimo to Grupa Polsat odnotowała wzrost oglądalności zarówno w IV kw. 2013 r. – o 2,22 p.p. do 23,06%, jak i całym roku – o 0,6 p.p. do 21,14%. Oglądalność kanałów tematycznych wzrosła w IV kw. rok do roku o 4,96 p.p. do 10,23%, głównie dzięki dołączeniu do Grupy kanałów TV4 i TV6, natomiast udział w oglądalności kanału głównego wyniósł 12,83%. W całym 2013 r. udział w oglądalności kanałów tematycznych wzrósł o 2,8 p.p. do 7,63%, a kanału głównego wyniósł 13,51%.

Grupa Polsat, zgodnie z przyjętą strategią, utrzymywała w zeszłym roku stabilną pozycję na rynku reklamy. W IV kw. odnotowała wzrost przychodów w wyniku konsolidacji od września 2013 r. wyników TV4 i TV6, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV i sponsoringu wzrósł do poziomu 25,5%, mając dynamikę 12,3%. W ubiegłym roku udziały Grupy Polsat w rynku reklamy, mimo fragmentaryzacji rynku, wzrosły do 24,1%, osiągając dynamikę 4,1%.

Przychody Grupy Telewizji Polsat wzrosły głównie w wyniku włączenia do konsolidacji spółki Polskie Media, właściciela kanałów TV4 i TV6. Wzrost kosztów nastąpił w wyniku: rozpoznania kosztów spółki Polskie Media, wyższych kosztów produkcji własnej i zewnętrznej oraz amortyzacji praw sportowych, a także niższej bazy kosztów licencji programowych w IV kw. 2012 r. Nieznaczny spadek zysku netto był spowodowany niższymi przychodami odsetkowymi.

W prime time najpopularniejszym programem z ramówki Polsatu w 2013 r. był muzyczny talent show „Must be the Music – Tylko Muzyka”, który osiągnął średnią oglądalność premierowych odcinków na poziomie 1,5 mln widzów i 21,6% udziałów w widowni w grupie wszystkich w wieku 16-49 lat. Inne programy rozrywkowe o wysokiej oglądalności to: „Top Chef” ze średnią oglądalnością 1 mln widzów i 16,4% udziału, „Got to Dance – Tylko Taniec” ze średnią oglądalnością nieco poniżej 1 mln i 15,8% udziału. Najpopularniejszymi serialami w tym przedziale czasu antenowego były: „Przyjaciółki”, stały punkt ramówki „Pierwsza Miłość”, emitowane w niedzielę w styczniu i lutym „CSI – Kryminalne Zagadki Nowego Jorku” oraz pięcioodcinkowa produkcja „Biblia”, emitowana w październiku i listopadzie. Dużą popularnością wśród widowni cieszą się również wydarzenia okolicznościowe. Najwyższe wyniki miała „Sylwestrowa Moc Przebojów” ze średnią oglądalnością 1,8 mln i udziałami 33,6%. Poza tym wysoki poziom oglądalności osiągnęły również takie wydarzenia jak: „Kabaret Neo-Nówka”, „Top of the Top Sopot Festiwal 2013”, „Top Trendy Festiwal Sopot 2013”.

Spośród stacji tematycznych Grupy (z wyłączeniem TV4 i TV6, które weszły w skład Grupy dopiero we wrześniu), w 2013 roku największe udziały w widowni miały stacje Polsat2, Polsat Sport i Polsat News. Kanałami tematycznymi o największej dynamice wzrostu udziałów w widowni (vs. rok 2012) były: Polsat Biznes, Polsat Film i Polsat Play.

Źródło: Cyfrowy Polsat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *