Cyfrowy Polsat nadal ze wzrostami

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat,  m.in. właściciel Polsatu i Info-TV-FM, odnotowała w III kw. br. wyniki finansowe na bardzo dobrym poziomie, przewyższającym konsensus rynkowy. W obu segmentach działalności Grupa osiągnęła wysoki wzrost wyniku EBIDTA oraz marży EBITDA. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miały przede wszystkim: organiczny wzrost przychodów w segmencie klientów indywidualnych, konsekwentna kontrola kosztów oraz realizowane synergie. Cyfrowy Polsat utrzymał ponad 3,5-milionową bazę abonentów i stabilny niski wskaźnik churn oraz odnotował organiczny wzrost ARPU. Grupa Telewizji Polsat zachowała stabilną, silną pozycję na rynku, mimo że jej działalność operacyjna pozostawała pod silnym wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.

 – Liczba abonentów usług telewizyjnych wzrosła na koniec III kw. 2012 r. o 52 tys. rok do roku, do 3,558 mln – 2,756 mln abonentów pakietów Familijnego i Premium oraz 801 tys. abonentów pakietu Mini;
– Pozyskania brutto w 9 miesiącach 2012 r. wyniosły 206 tys.;
 – Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła rok do roku o 63 tys. do 117 tys.;
– Łączna liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wzrosła rok do roku o 8 tys. do 144 tys.;
 – Średni przychód na abonenta (ARPU) w III kw. 2012 r. wyniósł: 47,1 zł dla pakietu Familijnego oraz 13,4 zł dla pakietu Mini;
– Został utrzymany niski poziom wskaźnika odpływu klientów (churn) wynoszący 9,1%;
– Ponad 60% abonentów Cyfrowego Polsatu korzysta z dekoderów HD a ok. 10% posiada usługę Multiroom;
– Popularność serwisu ipla regularnie rosła jeszcze przed uruchomieniem procesu zmian produktu – średnia miesięczna ilość aktywnych użytkowników (definiowanych jako osoby, które choć raz w miesiącu użyły aplikacji i wygenerowały przychód z reklamy lub subskrypcji) w 3 kw. br. wyniosła 1,6 mln, a serwis generuje ok. 10% całkowitej sprzedaży eventów PPV;
 – Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł w III kw. 20,1%, a w okresie styczeń – wrzesień 2012 r. – 20,4%;
 – Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej zarówno w III kw., jak i w okresie styczeń – wrzesień 2012 r. wzrósł rok do roku do 23,1%.

Kolejny raz z dumą prezentujemy wysoki wynik EBITDA Grupy i rekordową, 40% marżę EBITDA w trzecim kwartale. Grupa generuje wysokie przepływy gotówkowe, które wystarczają nie tylko na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej, ale i na obsługę zadłużenia, a nawet jego przedpłacanie. W trzecim kwartale z wygenerowanych środków własnych dokonaliśmy dobrowolnej spłaty aż 200 mln zł kredytu – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. – Wysoki wzrost wyników odnotowaliśmy w obu segmentach działalności. W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym możemy pochwalić się prawie 10% wzrostem przychodów, osiągniętym głównie dzięki stabilnie rosnącemu średniemu przychodowi na abonenta. Cieszymy się z coraz większego zainteresowania naszymi usługami dodatkowymi – rośnie liczba użytkowników dekoderów HD i usługi Multiroom, a także baza naszych klientów internetowych. Dobre wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej zawdzięczamy efektywnemu zarządzaniu kosztami i dopasowaniu ich poziomu do trudnej sytuacji na rynku reklamy telewizyjnej. Dzięki stabilnej ramówce, w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku utrzymaliśmy bardzo dobre wyniki oglądalności naszych kanałów, co jest znakomitym osiągnięciem zważywszy na transmisje rozgrywek EURO 2012 i Igrzysk Olimpijskich w telewizji publicznej – dodaje Dominik Libicki.

Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat

Przychody Grupy Cyfrowy Polsat wzrosły o 5% do 645 mln zł, do czego przyczynił się przede wszystkim wzrost przychodów z usług płatnej telewizji i telekomunikacyjnych. Dzięki efektywnemu zarządzaniu bazą kosztową oraz synergiom realizowanym w ramach Grupy Kapitałowej, Grupa zwiększyła wynik EBITDA o 31% do 258 mln zł (marża EBITDA wzrosła o 8,1 p.p. i wyniosła 40%). W III kw. 2012 r. Grupa Cyfrowy Polsat odnotowała zysk netto w wysokości 172 mln zł, w porównaniu do straty netto w wysokości 62 mln zł zaraportowanej w III kw. 2011 r. na skutek negatywnego wpływu wyceny obligacji denominowanych w euro.

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym

Grupa Cyfrowy Polsat odnotowała najwyższe w historii przychody w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym. Przyczynił się do tego stabilny wzrost średniego przychodu na abonenta płatnej telewizji oraz rosnące przychody telekomunikacyjne. Dzięki równoległej, efektywnej kontroli kosztów, Grupa kolejny raz odnotowała w tym segmencie rekordowo wysoki wynik EBITDA.

Wzrostowy trend wskaźnika ARPU został utrzymany dzięki zwiększeniu przychodów z usług dodatkowych (VoD ,Multiroom i PPV) i rosnącej liczbie klientów pakietów premiowych.

Stabilny i niski poziom wskaźnika odpływu abonentów wynoszący 9,1% (w 12-miesięcznym okresie zakończonym 30 września 2012 r.) jest efektem skutecznych programów utrzymaniowych i dbałości o zapewnienie wysokiej satysfakcji klientów.

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

Efektywnie dostosowując poziom kosztów do trudnych warunków rynkowych, Grupa Telewizji Polsat wypracowała prawie 60% wzrost wyniku EBITDA oraz marżę EBITDA na poziomie 38,9%. Na działalność operacyjną Telewizji Polsat w III kw. istotny wpływ miały takie czynniki zewnętrzne, jak niekorzystna koniunktura na rynku reklamy w Polsce, transmisja finału EURO 2012 w kanałach telewizji publicznej, reorganizacja terminów istotnych wydarzeń sportowych z powodu Igrzysk Olimpijskich w Londynie oraz postępująca wraz z rozszerzaniem zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej fragmentaryzacja rynku telewizyjnego.

W dziewięciu miesiącach 2012 r. udział w oglądalności Grupy Telewizji Polsat został utrzymany na niemal niezmienionym poziomie 20,4% rok do roku, pomimo dwóch dużych wydarzeń sportowych (Euro 2012 i Igrzysk Olimpijskich) transmitowanych przez kanały telewizji publicznej. W III kw. i w dziewięciu miesiącach 2012 r. udział w oglądalności głównego kanału Polsatu wyniósł odpowiednio 14,9% i 15,8% w grupie „16-49, cała doba”, plasując kanał na pozycji lidera wśród kanałów o zasięgu ogólnopolskim. Udział w oglądalności kanałów tematycznych Polsatu wyniósł odpowiednio 5,2% i 4,7%.

Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Telewizji Polsat odnotowały niższy spadek niż rynek reklamy telewizyjnej, zarówno w III kw. (-5,4% do -6,2%), jak i w okresie dziewięciu miesięcy (-2,6% do -5,5%). Dzięki temu udział Telewizji Polsat w rynku reklamy w III kw. i w okresie dziewięciu miesięcy 2012 r. wzrósł do 23,1%.

Kluczowe wydarzenia biznesowe

– Współpraca z BBC – na początku listopada Grupa Cyfrowy Polsat podpisła z BBC Worldwide Channels umowę dotyczącą dystrybucji kanałów BBC na platformie Cyfrowy Polsat oraz sprzedaży czasu reklamowego w tych kanałach przez Biuro Reklamy Polsat Media.
 – Zwiększenie szybkości Internetu LTE – pod koniec października Cyfrowy Polsat przyspieszył usługę dostępu do Internetu LTE do 150 Mb/s. Korzystanie ze znacznie lepszych parametrów usługi jest możliwe dzięki wprowadzeniu do portfolio operatora jedynego na świecie modemu 4. kategorii Huawei E3276. Wraz z przyspieszeniem szybkości Internetu Cyfrowy Polsat zaprezentował odświeżoną ofertę usługi obejmującą większe pakiety danych oraz atrakcyjne propozycje cenowe.
 – Wzrost zasięgu usługi Internetu LTE – od sierpnia br. do końca października 2012 r. zasięg sieci LTE wzrósł z 28% do 35% mieszkańców Polski. Według publicznych oświadczeń partnerów Grupy, wysokie tempo rozbudowy sieci ma zostać utrzymane. Pod koniec października na sieć nadajników składało się ponad 1300 stacji bazowych. Faza druga rozbudowy infrastruktury zakłada osiągnięcie liczby 3400 stacji i zakończy się w 2014 r. Kilkaset stacji w technologii LTE powstanie jeszcze w tym roku.
 – Zmiany w ipla – w październiku Grupa rozpoczęła proces zmian w telewizji internetowej ipla polegający na wzbogaceniu oferty programowej, wprowadzeniu usprawnień funkcjonalnych oraz nowego wyglądu aplikacji podnoszącego komfort korzystania z treści.
 – Komunikator Halo – Cyfrowy Polsat przygotował własny komunikator internetowy „Halo”. Aplikacja od 25 października jest dostępna dla wszystkich abonentów operatora, umożliwiając im darmową komunikację głosową i tekstową.
 – Promocyjna oferta Pakietu Ekstra z kanałami w DVB-T – w związku ze zbliżającym się startem wyłączeń telewizji analogowej oraz rozpoczynającym się sezonem sprzedażowym, na początku października Cyfrowy Polsat wprowadził ofertę promocyjną swojej najmłodszej usługi zapewniającej dostęp do pakietu dodatkowych kanałów w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Operator obniżył miesięczną opłatę abonamentową dla nowych klientów z 19,90 zł do 14,90 zł.
– Nabycie praw do transmisji meczów polskiej reprezentacji w piłce nożnej – w październiku 2012 roku Telewizja Polsat nabyła prawa do wszystkich meczów piłkarskiej reprezentacji Polski do zakończenia eliminacji Mistrzostw Świata w 2014 roku. Mecze będą dostępne w kanałach Polsat Sport i Polsat Sport HD oraz w telewizji internetowej ipla.
– Start dystrybucji kanałów Polsatu w sieci Vectra – na mocy porozumienia podpisanego w maju 2012 r., począwszy od 1 października br. 10 kanałów Telewizji Polsat (Polsat HD, Polsat 2, Polsat News, Polsat Sport News, Polsat Sport SD, Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra, Polsat Sport Extra HD, Polsat Cafe oraz Polsat Film) jest rozprowadzanych w sieci Vectra.
– Porozumienie z Mobyland w zakresie stawek za usługi transmisji danych – w dniu 28 września 2012 r. Cyfrowy Polsat S.A. zawarł z Mobyland Sp. z o.o. porozumienie dotyczące posiadanej umowy o świadczenie usług transmisji danych, które określa sposób rozliczenia niewykorzystanych pakietów z dwóch pierwszych zamówień na poczet nowego, trzeciego zamówienia. W konsekwencji wszystkie pakiety dotychczas zakupione i niewykorzystane będą rozliczane po nowej, niższej stawce w wysokości 0,00645 zł netto za 1 MB.
 – Kolejne transmisje sportowe w PPV – po dotychczasowych pozytywnych doświadczeniach z realizacji transmisji w systemie pay-per-view (PPV), w III kw. Grupa Cyfrowy Polsat zaproponowała widzom płatny dostęp do kolejnych ważnych wydarzeń sportowych na żywo. We wrześniu użytkownicy mogli poprzez dekoder Cyfrowego Polsatu lub w internetowym serwisie ipla wykupić dostęp do jubileuszowej Gali KSW20 za 30 zł oraz do dwóch meczów polskiej reprezentacji piłki nożnej w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2014 za 20 zł każdy. Każda z wymienionych transmisji PPV przyciągnęła po kilkadziesiąt tysięcy widzów, co miało pozytywny wpływ na ARPU.
– Przedpłata kredytu zaciągniętego w ramach finansowania nabycia Telewizji Polsat – w dniu 29 sierpnia br. Cyfrowy Polsat dokonał dobrowolnej przedterminowej spłaty części kredytu terminowego w wysokości 200 mln zł. Dokonana przedpłata będzie miała pozytywny wpływ na przyszłe wyniki spółki z uwagi na proporcjonalne obniżenie kolejnych rat kapitałowych oraz naliczanych odsetek.
– Podpisanie listu intencyjnego z Polkomtel Sp. z o.o. – w sierpniu br. Cyfrowy Polsat podpisał list intencyjny ze spółką Polkomtel Sp. z o.o., na mocy którego rozpoczął świadczenie usługi dostępu do Internetu w sieciach radiowych 3G i 2G operatora na częstotliwościach 2100 MHz i 900 MHz w technologiach HSPA i EDGE/GPRS, zapewniając sobie ogólnopolski zasięg usług.
 – Podwyższenie ratingów – 14 czerwca i 23 lipca br. agencje ratingowe Standard & Poor’s Rating Services oraz Moody’s Investors Service podwyższyły odpowiednio z poziomu 'BB-’ i 'Ba3′ do 'BB’ i 'Ba2′ zarówno korporacyjny rating kredytowy Cyfrowego Polsatu (ze stabilną perspektywą), jak i długoterminowy rating niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 mln euro, wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB.

Źródło: Cyfrowy Polsat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *