Dalszy wzrost zysku netto w Grupie Kapitałowej Kino Polska TV S.A.

Na koniec września 2012 r. zysk netto Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A., m.in. nadawcy kanału filmowego Kino Polska, wzrósł o 100% wobec danych sprzed roku, osiągając 10 906 tys. zł.  – Jesteśmy zadowoleni, że po bardzo udanej pierwszej połowie roku także trzeci kwartał kończymy z dobrymi wynikami – mówi Bogusław Kisielewski, Członek Zarządu Kino Polska TV S.A.

W okresie od stycznia do września zysk operacyjny Grupy zwiększył się o ponad 112%, sięgając 13 426 tys. zł.

Po trzech kwartałach 2012 roku Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A. odnotowała również znaczny wzrost przychodów z reklamy. Na koniec września wyniosły one 11 574 tys. zł. Wobec danych sprzed roku jest to więcej o ponad 109%.

W tym samym czasie o blisko 44% zwiększyły się przychody Grupy z produkcji kanałów, sięgając 25 424 tys. zł. Działalność emisyjna przyniosła Grupie wpływy w wysokości 33 178 tys. zł. Ponad 23-procentowy wzrost odnotowano też w segmencie przychodów z działalności internetowej, które na koniec września 2012 roku wyniosły 197 tys. zł. Łączne przychody Grupy ze sprzedaży w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2012 r. wzrosły o prawie 24% – z 60 588 tys. zł do 75 092 tys. zł.

Do głównych czynników, mających wpływ na wypracowane przez Grupę zyski, należy zaliczyć znaczący wzrost oglądalności (AMR) stacji telewizyjnych z portfolio Kino Polska TV S.A. W trzecim kwartale 2012 r. flagowy kanał spółki, Telewizja Kino Polska, odnotował średnią oglądalność AMR 4+ na poziomie 41 046. Wobec tego samego okresu poprzedniego roku jest to więcej o blisko 120%. Najlepszy wynik – wyższy wobec danych sprzed roku aż o 177% – stacja osiągnęła w sierpniu w grupie 16-49. W tym samym miesiącu 172-procentowy wzrost oglądalności w grupie 16-49 odnotował też kanał FilmBox.

Pomiędzy styczniem a wrześniem 2012 r. znaczną poprawę wyników odnotowało Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. W trzecim kwartale 2012 r., dzięki dużej aktywności na rynku cyfryzacji i rekonstrukcji cyfrowych, spółka wypracowała zysk netto w wysokości 106 tys. zł. W konsekwencji o ponad 57% zmniejszyła się jej strata netto (narastająco za trzy pierwsze kwartały 2012 r.). Wyniosła ona 78 tys. zł wobec 183 tys. zł, odnotowanych w pierwszym półroczu.

W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji w trzecim kwartale 2012 r. stratę netto zmniejszyła również Stopklatka S.A. – ze 118 tys. zł do 96 tys. zł. Narastająco za trzy pierwsze kwartały roku 2012 strata netto tej spółki wyniosła 314 tys. zł, a w analogicznym okresie roku 2011 – 547 tys. zł. Mimo trudnej sytuacji panującej na rynku reklamy spółka odnotowała wzrost przychodów z tego źródła.

W dalszej perspektywie strategicznym celem Grupy jest systematyczne zwiększanie obecności jej oferty w nowych mediach. – Nasze stacje są już dostępne w telewizji internetowej ipla oraz w TV Mobilnej Cyfrowego Polsatu. W tym kierunku będziemy się nadal rozwijać – mówi Bogusław Kisielewski.

Źródło: Kino Polska TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *