EBOiR nowym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu

Europejski Banki Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) przyjął ofertę nabycia akcji a tym samym uzyskania statusu akcjonariusza Cyfrowego Polsatu po przejęciu przez Cyfrowy Polsat spółki Metelem Holding Company Limited (Metelem) będącej właścicielem spółki Polkomtel, operatora komórkowego sieci Plus. Transakcja nabycia spółki Metelem została ogłoszona w listopadzie 2013 roku.

W wyniku transakcji Cyfrowy Polsat nabędzie około 16,23% udziałów Metelem należących do EBOiR. W zamian EBOiR obejmie akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Cyfrowego Polsatu reprezentujące około 7,39% kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu.

Z radością przyjęliśmy informację o decyzji EBOiR dotyczącej udziału w transakcji nabycia Metelem. Nie tylko umożliwi nam ona przejęcie 100% udziałów w spółce, która w pełni kontroluje Polkomtel, ale stanowi dla nas potwierdzenie zasadności realizacji transakcji i przyjętej logiki biznesowej – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

EBOiR wspiera tę transakcję, ponieważ stworzy ona wyjątkową w tym regionie Europy połączoną platformę medialno – telekomunikacyjną. Mamy zaufanie do kadry zarządzającej i liczymy na znaczącą poprawę efektywności oraz korzyści z synergii, które dodatkowo wzmocnią tę czołową polską spółkę. Będziemy aktywnym akcjonariuszem i liczymy na możliwość dalszego przyczyniania się do pomyślnego rozwoju Cyfrowego Polsatu – dodał Izzet Guney, Dyrektor kierujący grupą ds. informatyki i łączności (ICT) w EBOiR.

Po transakcji Grupa Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem stanie się jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Przychody proforma nowej Grupy Cyfrowy Polsat na koniec 3 kw. 2013 r. wyniosłyby 9,7 mld zł, EBITDA 3,9 mld zł, marża EBITDA 40,1%, a operacyjne przepływy pieniężne 3,6 mld zł. Skonsolidowane zadłużenie netto proforma po połączeniu wyniosłoby 3,1x EBITDA, a celem Zarządu jest obniżenie tego wskaźnika poniżej 2,5x dług netto/EBITDA do końca 2016 roku. Finalizacja transakcji jest oczekiwana w połowie 2014 roku, z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków prawnych dla transakcji, opisanych szczegółowo w raporcie bieżącym Cyfrowego Polsatu.

Na potrzeby zawarcia umowy z EBOiR Cyfrowemu Polsatowi doradzał Trigon (wyłączny doradca finansowy) oraz kancelaria prawna Greenberg Traurig (doradca prawny w zakresie prawa polskiego i angielskiego). EBOiR korzystał z doradztwa prawnego kancelarii Locke Lord (doradca prawny w zakresie prawa angielskiego) oraz Dentons (doradca prawny w zakresie prawa polskiego).

Źródło: Cyfrowy Polsat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *