Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 2 października 2015 roku dokonał na rzecz spółki EmiTel rezerwacji częstotliwości na obszarze całego kraju, obejmującej kanały TV o szerokości 7 MHz z zakresu 174-230 MHz, wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych w multipleksie ósmym (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

EmiTel jest uprawniony do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości od dnia doręczenia częstotliwości. Częstotliwości będą wykorzystywane w celu rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych przez okres 15 lat.

EmiTel jest zobowiązany m.in. do:

 1. Świadczenia usług polegających na rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów telewizyjnych w MUX-8, których odbiór będzie bezpłatny.
 2. Rozpowszechniania lub rozprowadzania w MUX-8 programów telewizyjnych, w standardowej (SD) lub wysokiej (HD) rozdzielczości.
 3. Rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości na co najmniej 7 obszarach i komercyjnego rozpoczęcia oferowania na tych obszarach usług polegających na rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów nie później niż w terminie 10 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.
 4. Realizacji tempa rozwoju sieci i świadczenia usług rozumianego jako:
  • zapewnienie poziomu sygnału umożliwiającego co najmniej odbiór stacjonarny na terytorium RP, na którym zamieszkuje co najmnie 95% ludności, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia decyzji,
  • zapewnienie poziomu sygnału umożliwiającego co najmniej odbiór stacjonarny wyższej jakości pokrycia na terytorium RP, na którym zamieszkuje co najmniej 90% ludności, nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.
 5. Podjęcia zobowiązania, iż na audiowizualne składniki MUX-8 składać się będą:
  • 3 programy telewizyjne rozprowadzane w systemie standardowej rozdzielczości albo 1 program telewizyjny rozprowadzany w systemie wysokiej rozdzielczości i 1 program telewizyjny rozprowadzany w systemie standardowej rozdzielczości, na rozpowszechnianie których Przewodniczący KRRiT udzielił lub udzieli Telewizji Polskiej koncesji lub program TVP Polonia. Programy o których mowa powyżej nie mogą być rozpowszechnianie lub rozprowadzane w żadnym z ogólnopolskich multipleksów naziemnych MUX-1-MUX-3 w okresie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpowszechaniania tych programów w MUX-8,
  • 4 programy telewizyjne rozpowszechaniane w systemie standardowej rozdzielczości, na których rozpowszechnianie w MUX-8 udzielona zostanie koncesja Przewodniczącego KRRiT.
 6. Zapewnienia przepływności netto MUX-8 na poziomie nie mniejszym niż 19 Mb/s.
 7. Zapewnienia dla składowej wizji każdego z programów telewizyjnych w MUX-8 minimalnej przepływności na poziomie nie mniejszym niż 1,0 Mb/s dla programów w jakości SD oraz 2,5 Mb/s dla programów w jakości HD, przy zastosowaniu multipleksowania statystycznego wszystkich składowych wizji w ramch jednej grupy.

Źródło: Urząd Komunikacji Elekrtonicznej