Iga Mackiewicz, dyrektor programowy sieci Radia ESKA, objęła stanowisko dyrektora programowego kanału muzycznego ESKA TV. Od dziś będzie łączyć obie funkcje, co pozwoli na większą integrację projektu radiowego i telewizyjnego, działających pod marką ESKA.

Wieloletnie doświadczenia radiowe Igi Mackiewicz, jej doskonała znajomość oczekiwań odbiorcy z targetu ESKI oraz znajomość rynku muzycznego gwarantują, iż ESKA TV w nowej, jeszcze bardziej muzycznej odsłonie, będzie nie tylko kanałem telewizyjnym ale przede wszystkim medium komplementarnym dla sieci radiowej – mówi Leszek Kozioł, prezes Radia ESKA i wiceprezes ZPR Media.

Iga Mackiewicz pracuje w Radiu ESKA od 2001 roku. Zaczynała jako sekretarz redakcji, następnie była szefem muzycznym Radia ESKA Warszawa. Wraz z Olgierdem Wojtkowiakiem pełniła obowiązki szefa muzycznego sieci Radia ESKA. Od 2012 roku jest dyrektorem programowym Radia ESKA Warszawa, a od 2014 roku – dyrektorem programowym całej sieci Radia ESKA.

Barbara Wiśniewska-Grzesiak od kilku miesięcy łączyła obowiązki dyrektora programowego ESKI TV i tworzyła koncepcję nowego kanału 8TV, który od 28 września pojawi się na rynku. Teraz, jako dyrektor programowy 8TV skupi się na realizacji zadań związanych z budową i rozwojem programu 8TV.

Źródło: Grupa ZPR Media