Jolanta Wiśniewska dyrektorem Biura Marketingu TVP

1 października 2015 roku Jolanta Wiśniewska objęła stanowisko Dyrektora Biura Marketingu TVP. Dotychczasowa Dyrektor Iwona Bocian-Zaciewska pozostaje w Biurze i będzie sprawowała funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Strategii Marketingowej i Promocji.

Jolanta Wiśniewska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej. Związana z branżą mediową i reklamową od 1990 roku. W latach 1990 – 1995 pełniła funkcje Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Radia Eska, a następne 5 lat Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego RMF FM.

W kolejnych latach zajmowała stanowiska: Wiceprezesa Zarządu Fundacji Warta, Dyrektora Biura Marketingu TU na Życie Warta Vita SA, Dyrektora Biura Marketingu i PR TUiR Warta SA, Dyrektora Departamentu Komunikacji Marketingowej Polkomtel SA, Dyrektora Marketingu Presspublica Sp. z o.o. (wydawca dziennika „Rzeczpospolita”) i Prezesa Zarządu Spółki New Derm. Piastowała również funkcję Członka Rady Nadzorczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Członka Zarządu Polskiego Radia SA.

Od lipca 2011 roku przez cztery lata była członkiem Zarządu Polskiego Radia SA oraz w Zarządzie Związku Pracodawców Mediów Publicznych. Ekspert z obszaru rozwoju biznesu, marketingu, rozwoju produktu oraz budowania strategii komunikacji przedsiębiorstwa.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *