Komisja Europejska rozpoczęła oficjalne konsultacje wykorzystania pasma UHF (470-790 MHz). Komisja Europejska chce poznać opinie zainteresowanych stron na temat sprawozdania Lamy’ego w sprawie strategicznych zaleceń dotyczących długoterminowej strategii politycznej w zakresie przyszłego wykorzystania pasma UHF (470-790 MHz), ponieważ zamierza zająć stanowisko w sprawie tego, w jaki sposób zalecenia te powinny zostać uwzględnione. Aktualnie pasmo UHF jest wykorzystywane w Polsce m.in. do nadawania pierwszego (MUX-1), drugiego (MUX-2), trzeciego (MUX-3), czwartego (MUX-4) i lokalnego (MUX-L) multipleksu Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Konsultacje skierowane są przede wszystkim do:
– przedstawicieli sektorów usług radiodyfuzyjnych i mobilnych (w tym osób zajmujących się realizacją programów i imprez specjalnych – PMSE);
– przedstawicieli środowisk akademickich specjalizujących się w odpowiednich dziedzinach;
– obywateli, użytkowników telewizji lub bezprzewodowych usług szerokopasmowych, a także stowarzyszeń użytkowników.

Czas trwania konsultacji: od 12 stycznia do 12 kwietnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje w sprawie konsultacji.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej