Telewizja Puls ukarana za przekroczenie limitu reklam

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 8 stycznia 2015 roku nałożył na Telewizję Puls, nadawcę programu PULS 2, karę w wysokości 15 000 zł w związku z przekroczeniem ustawowego limitu czasu reklam.

Przeprowadzona przez KRRiT analiza programu PULS 2 nadanego 21 lutego 2014 roku oraz ewidencji reklam i przekazów autopromocyjnych wyemitowanych w dniach 17-23 lutego wykazała naruszenie art. 16 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, czyli przekroczenie czasu emisji reklam. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, reklamy i telesprzedaż nie mogą zajmować więcej niż 12 minut w ciągu godziny zegarowej.

Przekazy będące przedmiotem decyzji o ukaraniu z uwagi na swój promocyjny charakter spełniają definicję autopromocji, rozumianą zgodnie z art. 4 pkt. 23 ustawy o radiofonii i telewizji jako „przekaz pochodzący od dostawcy usługi medialnej mający służyć bezpośrednio lub pośrednio promocji jego audycji, towarów i usług”.

Wyemitowane materiały zawierają nacechowane emocjonalnie sformułowania bezpośrednio zachęcające do obejrzenia proponowanych pozycji programu. Ogłoszenie nadawcy powinno zawierać jedynie informację o audycjach lub fragmenty tych audycji.

Wymierzając karę, KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia oraz możliwości finansowe nadawcy. Przy ocenie zakresu i stopnia szkodliwości naruszenia uwzględniono m.in. fakt, że przekroczenie limitu czasu nastąpiło w programie ogólnodostępnym, rozpowszechnianym nieodpłatnie na obszarze całego kraju.

Decyzja Nr 1/2015

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

One Comment on “Telewizja Puls ukarana za przekroczenie limitu reklam”

  1. Dobrze że jest taki przepis, pamiętam za dziecka jak leciał terminator na jakimś kanale to było 15minut reklam na 35minut filmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *