Kolejny kwartał wzrostów w Cyfrowym Polsacie

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat, w skład której wchodzą m.in.: Telewizja POLSAT (Polsat, Polsat Sport News), odnotowała w II kwartale 2012 roku bardzo dobre wyniki finansowe w obu segmentach działalności, pomimo relatywnie trudnych warunków rynkowych. Pozytywny wpływ na wyniki miały: organiczny rozwój „dawnego” Cyfrowego Polsatu, konsolidacja pełnego kwartału wyników Telewizji Polsat, a także efekty wspólnie zrealizowanych synergii. Wyniki operacyjne Grupy, mierzącej się z niesprzyjającą sytuacją na rynku reklamy telewizyjnej i silną konkurencją na rynku płatnej telewizji, zostały utrzymane na wysokim poziomie.

Drugi kwartał, mimo mało sprzyjającej sytuacji rynkowej, zakończyliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi całej Grupy. Kolejny raz możemy pochwalić się rekordowo wysokimi przychodami i wynikiem EBITDA „dawnego” Cyfrowego Polsatu. Również wyniki Telewizji Polsat, działającej na trudnym rynku reklamy, utrzymaliśmy na bardzo dobrym poziomie w porównaniu do konkurentów, uzyskując blisko 36% marżę EBITDA. Bardzo nas cieszą osiągnięte z Telewizją Polsat efekty synergii w obszarze marketingu, technologii, dostępu do treści programowych, a także backoffice’u. Ich realizacja nastąpiła dwa razy szybciej niż zapowiadaliśmy w momencie ogłoszenia transakcji i przełożyła się na poprawę marży EBITDA pro forma o 2,2 punktu procentowego – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Wzrost przychodów Grupy Cyfrowy Polsat o 14% do 715 mln zł oraz EBITDA o 24% do 270 mln zł wynika głównie z organicznego wzrostu segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i konsolidacji pełnego kwartału wyników Grupy Telewizji Polsat. Wzrost marży EBITDA o 3,2 p.p. do 37,8% jest odzwierciedleniem konsekwentnej kontroli kosztów oraz rosnących efektów synergii. Zysk netto, mimo obciążenia kosztami związanymi z finansowaniem zakupu Telewizji Polsat, wzrósł o 43% do 100 mln zł.

„Dawny” Cyfrowy Polsat po raz kolejny odnotował rekordowo wysokie przychody od klientów indywidualnych oraz wynik EBITDA, a koszty utrzymał pod kontrolą, pomimo negatywnego wpływu osłabienia złotego na część kosztów operacyjnych. Oprócz wyższego średniego przychodu na abonenta usług płatnej telewizji, pozytywny wpływ na przychody miała rosnąca liczba klientów usługi dostępu do mobilnego Internetu. Zysk netto obciążony jest kosztami obsługi długu oraz niegotówkowym efektem wyceny Obligacji Senior Notes denominowanych w euro.

Wzrostowy trend wskaźnika ARPU został utrzymany dzięki zwiększeniu przychodów z usług dodatkowych (np. VoD) i rosnącej liczbie klientów pakietów premiowych.
Stabilny i niski poziom wskaźnika odpływu abonentów – 9,2% w 12-miesięcznym okresie zakończonym 30 czerwca br. – jest efektem skutecznych programów utrzymaniowych i dbałości o zapewnienie wysokiej satysfakcji klientów.

Na wyniki Telewizji Polsat w drugim kwartale br. istotny wpływ miały transmisje EURO 2012 oraz osłabienie rynku reklamy. Mimo negatywnego efektu tych czynników, marża EBITDA Telewizji Polsat została utrzymana na bardzo wysokim poziomie.

W dwóch pierwszych miesiącach II kwartału br. udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wykazywał rok do roku trend wzrostowy. Wzrosty te zostały jednak zniwelowane spadkiem oglądalności w czerwcu, spowodowanym transmisjami rozgrywek EURO 2012 w kanałach telewizji publicznej. Obciążyło to przede wszystkim oglądalność kanału głównego Polsatu, który mimo to uzyskał pozycję lidera w grupie docelowej „wszyscy 16-49, cała doba” z udziałem na poziomie 15,5%. Było to odzwierciedleniem sukcesu wiosennej ramówki stacji. Oglądalność kanałów tematycznych wzrosła rok do roku o 8,7%.

Pomimo spadku przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu, udział Telewizji Polsat w rynku reklamy utrzymał się na stabilnym poziomie 22,5%.

Źródło: Cyfrowy Polsat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *