Konkurs na członka rady nadzorczej Radia Białystok

13 listopada 2015 roku w prasie ukazało się ogłoszenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o konkursie na członka rady nadzorczej Radia Białystok.

Na posiedzeniu 10 listopada Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o odwołaniu Joanny Salachny z funkcji członka rady nadzorczej Radia Białystok. W związku z tym KRRiT ogłosiła konkurs na członka rady nadzorczej tej spółki.

Kandydatów zgłaszają organy kolegialne działających w regionie uczelni akademickich w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelnie przekazują zgłoszenia kandydatur Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w terminie do 30 listopada 2015 roku.

Konkurs będzie składał się z trzech etapów. Pierwszy obejmie formalną ocenę zgłoszeń, drugi ich ocenę merytoryczną. Trzecim etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna z wyłonionymi kandydatami. Ten etap będą mogli obserwować akredytowani dziennikarze. Krajowa Rada będzie oceniała kompetencje kandydatów uwzględniając m.in. ich doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa, finansów, kultury i mediów, wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe w tych dziedzinach, a także przebieg dotychczasowej kariery zawodowej pod kątem niezbędnych umiejętności wymaganych do realizacji zadań mediów publicznych.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *