Konsultacje planu częstotliwości dla ogólnopolskiego MUX-4

Urząd Komunikacji Elektronicznej z dniem 2 kwietnia 2015 roku rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-790 MHz. Przedmiotem postępowania konsultacyjnego jest projekt zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

W nowo opracowywanym planie zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz prezes UKE zamierza uwzględnić plan wykorzystania kanałów na potrzeby rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w czwartym multipleksie (MUX-4) Naziemnej Telewizji Cyfrowej, którego sygnał może być transmitowany w sieciach stacji nadawczych o zasięgu ogólnokrajowym, od dnia 1 czerwca 2015 roku.

Projekt dokumentu stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego udostępniony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl).

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu dokumentu, stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 4 maja 2015 roku, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godzinach 8:15-16:15, w formie pisemnej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: dzc_konsultacje@uke.gov.pl

Wyniki postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne:
-na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie;
-na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl).

Projekt zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

One Comment on “Konsultacje planu częstotliwości dla ogólnopolskiego MUX-4”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *