Konsultacje Strategii Regulacyjnej KRRiT na lata 2014-2016

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała do konsultacji społecznej projekt Strategii Regulacyjnej KRRiT na lata 2014-2016. Uwagi i opinie do projektu można nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2014 roku.

Strategia Regulacyjna KRRiT jest ważnym dokumentem wyznaczającym i opisującym cele, główne zadania oraz misję Krajowej Rady. Służy współpracy z otoczeniem społecznym, politycznym, gospodarczym i medialnym.

Uwagi i opinie należy przekazywać na adres elektroniczny konsultacje_strategia@krrit.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje_strategia”.

Opinie osób fizycznych będą mogły być uwzględnione w podsumowaniu postępowania konsultacyjnego w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z postępowaniem konsultacyjnym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały KRRiT nr 329/2012.

Strategia Regulacyjna KRRiT na lata 2014-2016 – projekt

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *