KRRiT apeluje do nadawców o wspólną debatę parlamentarną

1 października 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wystosowała apel do nadawców, przede wszystkim do ogólnopolskich nadawców: Telewizji Polskiej, Telewizji POLSAT i TVN, aby wspólnie zorganizowały debatę komitetów wyborczych przed wyborami parlamentarnymi 2015.

Akt wyborczy, głosowanie, należy do najistotniejszych uprawnień obywatelskich, kształtuje bowiem scenę polityczną, przekazując zwycięskim ugrupowaniom prawo podejmowania najważniejszych dla kraju decyzji. Szczególnym zadaniem mediów jest w tym czasie prowadzenie debaty publicznej w sposób, który będzie uwzględniał swobodę decyzji wyborców oraz pomoże im w podejmowaniu dojrzałych i przemyślanych decyzji. Na mediach spoczywa więc obowiązek dostarczania rzetelnych i wszechstronnych informacji, ułatwiających obywatelom poznanie i zrozumienie programów wyborczych, a także skutków i wiarygodności składanych zobowiązań.

W przekonaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wspólna debata umożliwi szerokie dotarcie do odbiorców oraz skłoni sztaby najważniejszych ugrupowań do uwzględnienia jej w kalendarzach działań przedwyborczych. Formuła ta powinna sprzyjać wspólnemu wypracowaniu zasad merytorycznego, a nie tylko taktycznego jej przebiegu. Podobne doświadczenia z wcześniejszych kampanii wyborczych potwierdzają, iż takie programowe przedsięwzięcia najważniejszych nadawców ze względu na swoją wyjątkowość spotykają się z zainteresowaniem zarówno ze strony sztabów wyborczych, jak i widzów.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kierując się interesem publicznym zwraca się do głównych stacji telewizyjnych o podjęcie wspólnej inicjatywy.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *