KRRiT: bezpłatny MUX-8 dla kanałów HD Telewizji Polskiej

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła uchwałę określającą warunki uczestnictwa w konkursie na jedną rezerwację częstotliwości (kanały TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174-230 MHz.

Aktualizacja: Rzecznik prasowy TVP, Jacek Rakowiecki, w rozmowie z serwisem naziemna.info poinformował, że Telewizja Polska jest bardzo zadowolona z takiego stanowiska KRRiT.

Na posiedzeniu 24 czerwca 2014 roku KRRiT przyjęła uchwałę w sprawie określenia warunków uczestnictwa w konkursie na jedną rezerwację częstotliwości (kanały TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174-230 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w multipleksie ósmym (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej, w zakresie dodatkowych obowiązków i zadań przedsiębiorcy dotyczących zawartości programowej, w tym warunków dotyczących transmisji obowiązkowej.

Na audiowizualne składniki multipleksu ósmego (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej składać się będą wyłącznie programy rozpowszechniane przez Telewizję Polską S.A., na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zgodnie z art. 21 ust. 1a pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji, spośród:

a) programów dostępnych na dzień ogłoszenia konkursu w sygnale multipleksu trzeciego (MUX-3) Naziemnej Telewizji Cyfrowej pod warunkiem zaprzestania ich udostępniania w sygnale tego multipleksu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia rozprowadzania tych programów w sygnale multipleksu ósmego (MUX-8)

lub

b) programów, na których rozpowszechnianie Telewizja Polska S.A. uzyska koncesję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

Programy obecne na ósmym multipleksie (MUX-8) będą rozprowadzane w wysokiej rozdzielczości i będą oferowane odbiorcom bezpłatnie.

Przyjęta uchwała jest odpowiedzią na pismo Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które wpłynęło do KRRiT 26 maja br. Uchwała została przyjęta i przesłana do Prezesa UKE w terminie zgodnym z art. 118 ust. 5 Prawa telekomunikacyjnego.

Uchwała KRRiT z 24 czerwca 2014 r.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *