KRRiT chce obniżyć opłatę za koncesję DAB+ do 500 zł

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania.

Projektowana zmiana rozporządzenia zakłada zmianę przepisów dotyczących opłaty stałej stanowiącej składnik opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny określonej w § 1 rozporządzenia. Zmiana ma polegać na obniżeniu opłaty stałej w przypadkach, w których udzielenie (zmiana) koncesji dotyczy obszaru z małą liczbą mieszkańców w zasięgu programu oraz zmianę wysokości i sposobu określenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie poprzez jej zróżnicowanie zależnie od standardu naziemnej radiofonii cyfrowej (wprowadzenie opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w standardzie DAB+).

Aktualnie opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim, bez względu na standard, wynosi 6.158.785 zł. Propozycja zmian przedstawiona przez KRRiT przewiduje obniżenie opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, dla standardu DAB+, do poziomu 500 zł. Dla innych standardów niż DAB+ opłata pozostałaby bez zmian.

KRRiT zaprasza do nadsyłania uwag i opinii do projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2015 roku na adres konsultacjerozporzadzenieoplaty@krrit.gov.pl

Projekt rozporządzenia KRRiT zmieniającego Rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *