KRRiT: konkurs na członka rady nadzorczej Polskiego Radia

23 listopada 2015 roku w prasie ukazało się ogłoszenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o konkursie na członka rady nadzorczej Polskiego Radia.

W związku ze złożoną 16 listopada rezygnacją Agnieszki Odorowicz z funkcji członka rady nadzorczej Polskiego Radia, KRRiT ogłosiła konkurs na członka rady nadzorczej tej spółki.

Kandydatów do rady nadzorczej zgłaszają organy kolegialne uczelni akademickich w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelnie przekazują zgłoszenia kandydatur Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie do 16 grudnia.

Konkurs będzie składał się z trzech etapów. Pierwszy etap obejmie formalną ocenę zgłoszeń, drugi ich ocenę merytoryczną. Trzecim etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna z wyłonionymi kandydatami. Ten etap będą mogli obserwować akredytowani dziennikarze. Krajowa Rada będzie oceniała kompetencje kandydatów uwzględniając m.in. ich doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa, finansów, kultury i mediów, wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe w tych dziedzinach, a także przebieg dotychczasowej kariery zawodowej pod kątem niezbędnych umiejętności wymaganych do realizacji zadań mediów publicznych.

Wszystkie bieżące informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie www.krrit.gov.pl w dziale Konkursy na członków rad nadzorczych mediów publicznych.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *