KRRiT: Nie ma chętnych na MUX-1

W związku z publikacją w Monitorze Polskim 27 grudnia 2012 roku tekstów czterech Ogłoszeń Przewodniczącego KRRiT o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina nadawcom, iż termin składania wniosków na Ogłoszenia upływa w dniu 25 lutego 2013 roku Dodając, że do chwili obecnej nie wpłynął żaden wniosek złożony w związku z przedmiotowymi ogłoszeniami.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – pokój 11. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godzinach 10:00-15:00. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

W związku z tym, że jedynymi wiążącymi wzorami formularzy w postępowaniu koncesyjnym są te opublikowane w Dzienniku Ustaw jako załączniki do rozporządzenia KRRiT z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 41, z późn. zm.), przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy formularze są prawidłowe.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *