Telewizja Polska 20 lutego 2013 roku opublikowała ogłoszenie ex ante dotyczące zwiększenia zasięgu trzeciego multipleksu (MUX-3) na pięciu obszarach wykorzystywania częstotliwości – “Warszawa”, “Szczecin”, “Wisła”, “Rzeszów” i “Elbląg”. W ogłoszeniu Telewizja Polska poinformowała o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Do negocjacji w sprawie zwiększenia zasięgu MUX-3 na pięciu obszarach wykorzystywania częstotliwości  publiczny nadawca zaprosił spółkę EmiTel.

Telewizja Polska zamierza zwiększyć zasięg MUX-3 w okresie od dnia 19 marca 2013 roku do 28 kwietnia 2014 roku na obszarze wykorzystania częstotliwości “Warszawa”, “Szczecin”, “Wisła”, “Rzeszów” i “Elbląg”. Na tych terenach zidentyfikowano obszary, pozbawione cyfrowej telewizji, do których należą m. in. obszary gminy Dukla, Gromnik, Cedynia, Szczyrk, Ujsoły, Rajcza, Węgierska Górka, Istebna, Hoczew, Cisna. Pokrycie tych terenów sygnałem MUX-3 jest możliwe dopiero po wyłączeniu telewizji analogowej (zaraz po wyłączeniu, następnego dnia) z uwagi na brak wolnych częstotliwości – emisja odbędzie się na częstotliwościach zwolnionych przez telewizję analogową.

Wcześniej Telewizja Polska podobne postępowania wszczynała dwukrotnie – 28 września 2012 roku dla obszarów “Żagań” i “Zielona Góra” oraz 30 października 2012 roku dla obszarów “Poznań”, “Gdańsk” i “Iława”.

Źródło: Telewizja Polska