KRRiT o zmianach w opłatach koncesyjnych

W mediach pojawiają się ostatnio informacje sugerujące, że nowelizacja Ustawy o Radiofonii i Telewizji znacznie podnosi opłaty koncesyjne dla nadawców radiowych i telewizyjnych. Ponadto w publikacjach medialnych opłaty koncesyjne mylone są z opłatami za używanie częstotliwości. Opłaty za koncesje są niezależne od rocznych opłat za prawo do dysponowania daną częstotliwością, co reguluje ustawa Prawo Telekomunikacyjne.

Nowelizacja Ustawy o Radiofonii i Telewizji podpisana 29 października 2012 roku przez Prezydenta dokonuje zmian mających na celu zrealizowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Uznał on, że kwestie związane z daniną publiczną, a za taką należy uznać opłatę koncesyjną, powinny zostać uregulowane w ustawie, a nie w rozporządzeniu KRRiT.

Nowelizacja przenosi z rozporządzenia do ustawy maksymalne stawki opłat za przydzielenie koncesji radiowo – telewizyjnej, z pewnymi wyjątkami.

Za standard SD, najbardziej powszechny, stawka nie uległa zmianie i nadal wynosi 13 milionów złotych, czyli o połowę mniej, niż nadawanie programu w systemie analogowym. Natomiast za standard HD trzeba będzie zapłacić około 26 milionów złotych. Wzrost tej opłaty wynika z faktu, że program nadawany w standardzie HD zajmuje dwa miejsca na multipleksie.

Obniżeniu o połowę ulega opłaty koncesyjnej dla radia cyfrowego. Zmienia się stawka za rozpowszechnianie programu w sieciach kablowych. Będzie obecnie wynosiła 2 tys. zł bez względu na liczbę abonentów do jakiej będzie docierał program. Pozostałe opłaty nie zmieniają się.

Opłaty za koncesje są niezależne od rocznych opłat za prawo do dysponowania daną częstotliwość. Opłaty za częstotliwości reguluje nowelizowana obecnie ustawa Prawo Telekomunikacyjne.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *