KRRiT ogłosiła konkursy na koncesje w MUX-L2 i MUX-L3

17 lipca 2014 roku w Monitorze Polskim zostały opublikowane ogłoszenia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 2 lipca 2014 roku o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sygnale drugiego (MUX-L2) i trzeciego (MUX-L3) multipleksu lokalnego Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Ogłoszenia stanowią podstawę do składania wniosków o dokonanie zmiany jednej koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

Zmiana będzie polegała na rozszerzeniu, posiadanej przez wnioskodawcę, koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, na obszarze pokrywającym się w całości lub w części z obszarem multipleksu telewizji lokalnej L2 lub L3, poprzez przyznanie prawa do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie lokalnym L2 lub L3, w okresie do daty wygaśnięcia obecnie obowiązującej koncesji.

Obszar rezerwacji częstotliwości Ornontowice / Rybnik, na którym będzie wykorzystywana częstotliwość z zakresu 470-790 MHz (kanał TV nr 47), stanowiącej multipleks telewizji lokalnej L2, obejmuje następujące gminy:
– miasto na prawach powiatu: Rybnik (2473011),
– miejskie z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Knurów (2405011), Łaziska Górne (2408011), Mikołów (2408021), Orzesze (2408031),
– wiejskie: Gierałtowice (2405032), Ornontowice (2408042), Świerklany (2412052),
– miejsko-wiejską: Czerwionka-Leszczyny (2412013).

Obszar rezerwacji częstotliwości Częstochowa 1 / Kamieńsk / Tomaszów Mazowiecki, na którym będzie wykorzystywana częstotliwość z zakresu 470-790 MHz (kanał TV nr 36), stanowiącej multipleks telewizji lokalnej L3, obejmuje następujące gminy:
– miasto na prawach powiatu: Częstochowa (2464011),
– miejskie z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Bełchatów (1001021), Tomaszów Mazowiecki (1016011),
– wiejskie: Poczesna (2404132), Gomunice (1012042), Dobryszyce (1012022), Lgota Wielka (1012082), Gorzkowice (1010032), Wola Krzysztoporska (1010102), Rozprza (1010082), Tomaszów Mazowiecki (1016092), Kleszczów (1001042),
– miejsko-wiejską: Kamieńsk (1012053).

W przypadku obszaru Ornontowice / Rybnik zmiana będzie dotyczyła koncesji na program telewizyjny o charakterze uniwersalnym poświęcony tematyce lokalnej tzn. będzie zawierał różne gatunki i formy telewizyjne oraz różnorodną problematykę dotyczącą mieszkańców objętych zasięgiem nadawania. Audycje poświęcone tematyce lokalnej zajmą nie mniej niż 4 godziny na dobę, w godzinach 6:00-23:00.

Program będzie nadawany codziennie przez 24 godziny na dobę.

Audycje poświęcone tematyce lokalnej zawierać będą nie mniej niż 50% audycji premierowych w dobowym czasie nadawania programu w godzinach 6:00-23:00.

Audycje i inne przekazy niepochodzące od koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadawcy, nie mogą stanowić więcej niż 85% dobowego czasu nadawania programu koncesjonariusza.

Program rozpowszechniany na podstawie decyzji wydanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego wobec wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem będzie niekodowany i udostępniany odbiorcom bezpłatnie.

W przypadku gdy wnioskodawca nie posiada decyzji na rezerwację częstotliwości z zakresu 470-790 MHz (kanał TV nr 47) na obszarze Ornontowice / Rybnik, dostarczy wstępną zgodę lub umowę z podmiotem posiadającym ww. decyzję.

W przypadku obszaru Częstochowa 1 / Kamieńsk / Tomaszów Mazowiecki zmiana będzie dotyczyła koncesji na program telewizyjny o charakterze uniwersalnym poświęcony tematyce lokalnej tzn. będzie zawierał różne gatunki i formy telewizyjne oraz różnorodną problematykę dotyczącą mieszkańców objętych zasięgiem nadawania. Audycje poświęcone tematyce lokalnej zajmą nie mniej niż 70% czasu nadawania programu w ciągu miesiąca, w godzinach 6:00-23:00

Program będzie nadawany codziennie przez co najmniej 2 godziny na dobę.

Program wytworzony przez koncesjonariusza lub na jego zamówienie ma zawierać nie mniej niż 1 godzinę dziennie audycji premierowych poświęconych tematyce lokalnej dotyczącej społeczności objętej zasięgiem nadawania programu.

Program innego nadawcy nie może stanowić części programu poświęconego tematyce lokalnej, rozpowszechnianego przez koncesjonariusza na podstawie posiadanej koncesji.

Program rozpowszechniany na podstawie decyzji wydanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego wobec wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem będzie niekodowany i udostępniany odbiorcom bezpłatnie.

W przypadku gdy wnioskodawca nie posiada decyzji na rezerwację częstotliwości z zakresu 470-790 MHz (kanał TV nr 36) na obszarze Częstochowa 1 / Kamieńsk / Tomaszów Mazowiecki, dostarczy wstępną zgodę lub umowę z podmiotem posiadającym ww. decyzję.

Termin do składania wniosków na podstawie ogłoszeń upływa z dniem 16 września 2014 roku.

Źródło: Monitor Polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *