KRRiT ogłosiła konsultacje w sprawie ważnych wydarzeń społecznych

W związku z prowadzonymi przez KRRiT pracami nad rozporządzeniem w sprawie listy ważnych wydarzeń innych, niż wymienione w art. 20b ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, Krajowa Rada podczas posiedzenia w dniu 4 czerwca br. postanowiła przekazać projekt rozporządzenia do konsultacji społecznych.

KRRiT zwracam uwagę, iż w art. 20b ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji zostały już wymienione następujące ważne wydarzenia:
 – letnie i zimowe igrzyska olimpijskie;
 – półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
 – inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA.

Krajowa Rada może, w drodze rozporządzenia, określić listę innych, niż wymienione powyżej, ważnych wydarzeń, uwzględniając stopień społecznego zainteresowania określonym wydarzeniem i znaczenie tego wydarzenia dla życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Jeżeli państwa zdaniem załączony projekt powinien być uzupełniony o inne, nieuwzględnione dotychczas wydarzenia, na przykład o wydarzenia kulturalne o istotnym znaczeniu społecznym, uprzejmie prosimy o ich wskazanie.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag zainteresowanych stron oraz takie ukształtowanie treści rozporządzenia, by było ono w zgodzie z interesem widzów, nadawców i właścicieli praw a także z duchem i literą ustawy o radiofonii i telewizji.

KRRiT zaprasza do udziału w konsultacjach i zgłaszanie uwag oraz opinii do ww. projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2013 roku.

Uwagi należy przekazywać na adres elektroniczny: konsultacje_wazne_wydarzenia@krrit.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje-ważne wydarzenia”.

Projekt Rozporządzenia KRRiT w sprawie listy ważnych wydarzeń (pobierz plik)

Opinie osób fizycznych będą mogły być uwzględnione w podsumowaniu postępowania konsultacyjnego w przypadku wyrażenia przezeń zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z postępowaniem konsultacyjnym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały KRRiT nr 329/2012.(pobierz plik)

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *