KRRiT ogłosiła konsultacje w sprawie zasady must-carry/must-offer

KRRiT, jako konstytucyjny organ odpowiedzialny m.in. za dostęp do informacji, chce poznać opinie klientów podmiotów rozprowadzających programy dotyczące ewentualnych problemów w dostępie do programów telewizyjnych objętych zasadą transmisji obowiązkowej.

Pytania zamieszczone są na stronie:
http://www.krrit.gov.pl/krrit/konsultacje-krrit

Klienci operatorów mają możliwość wypowiedzenia się w zakresie oferty swoich operatorów od 1 sierpnia do 31 października 2013 roku.

Zgodnie ustawą o radiofonii i telewizji, Przewodniczący Krajowej Rady przeprowadza ocenę realizacji obowiązku rozprowadzania programów objętych transmisją obowiązkową nie rzadziej niż raz na dwa lata, kierując się interesem społecznym w zakresie dostarczania informacji, udostępniania dóbr kultury i sztuki, ułatwiania korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki i upowszechniania edukacji obywatelskiej.

Zgodnie z art. 43. ust 1 ustawy o radiofonii i telewizji operator rozprowadzający program jest obowiązany do rozprowadzania następujących programów: TVP1, TVP2, regionalnego programu telewizyjnego rozpowszechnianego przez Telewizję Polską S.A., POLSAT, TVN, TV 4, TV PULS.

W przypadku operatora rozprowadzającego programy w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego obowiązek rozprowadzania regionalnego programu telewizyjnego dotyczy regionalnego programu telewizyjnego właściwego dla danego obszaru.

Obowiązek transmisji obowiązkowej nie dotyczy podmiotu rozprowadzającego program w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie.

Odpowiedzi można kierować na adres poczty elektronicznej: klienciprzeglad@krrit.gov.pl

Od 1 września do 30 września w kwestii zasady must-carry/must-offer będą mogli zabrać głos także operatorzy rozprowadzający programy oraz Związki i Izby zrzeszające operatorów.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *