KRRiT opublikowała uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Fundacji Lux Veritatis

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2012 roku oddalającego skargę Fundacji Lux Veritatis. Krajowa Rada opublikowała także zdanie odrębne sędziego Andrzeja Wieczorka.

Sąd oddala skargę Lux Veritatis

Skarga Fundacji Lux Veritatis dotyczyła decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 17 stycznia 2012 roku, utrzymującej w mocy wcześniejszą decyzję o zagospodarowaniu pierwszego multipleksu. Wyrok z 25 maja 2012 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego utrzymał w mocy decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o obsadzie pierwszego multipleksu (MUX-1).

Postępowanie ws. obsady pierwszego multipleksu (MUX-1)

Do konkursu o cztery miejsca na pierwszym multipleksie przystąpiło 17 podmiotów, które w chwili składania wniosków posiadały koncesję na rozpowszechnianie programu w sposób satelitarny. Spośród nich Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uchwałami z 26 kwietnia i 6 lipca 2011 roku wybrała czterech nadawców spełniających kryteria określone w ustawie o radiofonii i telewizji oraz rozporządzeniu regulującym postępowanie koncesyjne. Od tej decyzji odwołało się czterech wnioskodawców, którzy nie uzyskali koncesji – spółki: Mediasat, Superstacja, Astro oraz Fundacja Lux Veritatis.

Informacje objęte klauzulą poufności

Koncesjonariusz Fundacja Lux Veritatis jako jedyny nie wyraził zgody na upublicznienie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydanych w postępowaniu o rozszerzenie koncesji na nadawanie satelitarne naziemne w sygnale pierwszego multipleksu. Krajowa Rada dwukrotnie zwracała się z prośbą do Fundacji Lux Veritatis o odtajnienie dokumentacji, co umożliwiłoby także upublicznienie ostatecznej decyzji KRRiT rozstrzygającej proces koncesyjny. Jan Dworak, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wystosował takie pisma 17 lutego i 9 marca 2012 roku. Oba pisma pozostały bez odpowiedzi.

W związku z odmową miejsca na pierwszym multipleksie dla Telewizji Trwam Fundacja Lux Veritatis złożyła skargę na decyzję KRRiT do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrok sądu oddalający skargę Fundacji zapadał 25 maja 2012 roku.

Uzasadnienie wyroku

26 lipca 2012 roku do KRRiT wpłynęło pisemne uzasadnienie wyroku z dnia 25 maja 2012 roku oddalającego skargę Fundacji Lux Veritatis.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji publikuje w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie oddalenia skargi Fundacji Lux Veritatis dotyczącej decyzji Przewodniczącego KRRiT w sprawie zagospodarowania pierwszego multipleksu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała także znajdujące się w aktach sprawy zdanie odrębne sędziego Andrzeja Wieczorka.

Poniżej treść obu dokumentów:

Pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Fundacji Lux Veritatis – część 1,
Pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Fundacji Lux Veritatis – część 2,
Pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Fundacji Lux Veritatis – zdanie odrębne sędziego Andrzeja Wieczorka.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *