KRRiT podjęła decyzję w sprawie oferty MUX-8

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 28 października 2014 roku przesłała do Urzędu Komunikacji Elektronicznej uchwałę określającą warunki uczestnictwa w konkursie na rezerwację częstotliwości (kanały TV o szerokości 7 MHz z zakresu 174-230 MHz) w zakresie zawartości programowej.

Na posiedzeniu 27 października KRRiT przyjęła uchwałę w sprawie określenia warunków uczestnictwa w konkursie na jedną rezerwację częstotliwości z zakresu 174-230 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w ósmym multipleksie (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej, w zakresie dodatkowych obowiązków i zadań przedsiębiorcy dotyczących zawartości programowej, w tym warunków dotyczących transmisji obowiązkowej.

Podjęcie uchwały poprzedziła analiza wyników konsultacji prowadzonych zarówno przez KRRiT, jak i przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeanalizowała także dokładnie ofertę programową nadawców publicznych i nadawców komercyjnych dostępną na trzech uruchomionych multipleksach (MUX-1, MUX-2 i MUX-3). Dokonała analizy rozwoju Naziemnej Telewizji Cyfrowej w Polsce na tle jej rozwoju w Europie. Uwzględniła dynamikę zmian udziału mediów w rynku reklamowym w latach 2010-2013, a także odbiór treści audiowizualnych, w tym ocenę oferty NTC przez odbiorców uwzględniającą jej znajomość i atrakcyjność.

KRRiT uwzględniła konieczność rozwoju technologicznego nadawców, a także wzbogacenia oferty programowej skierowanej do widzów.

Zgodnie z podjętą uchwałą na audiowizualne składniki MUX-8 Naziemnej Telewizji Cyfrowej składać się będą:

1) trzy programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozprowadzane w systemie standardowej rozdzielczości albo jeden program telewizyjny rozprowadzany w systemie wysokiej rozdzielczości i jeden program telewizyjny rozprowadzany w systemie standardowej rozdzielczości, na rozpowszechnianie których Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielił lub udzieli spółce Telewizja Polska S.A. koncesji, zgodnie z przepisami art. 21 ust. la pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji lub program „TV Polonia”.

Programy, o których mowa powyżej nie mogą być równocześnie rozpowszechniane lub rozprowadzane w żadnym z ogólnopolskich multipleksów naziemnych MUX-1-MUX-3, w okresie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia rozprowadzania tych programów w MUX-8.

2) cztery programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozpowszechniane w systemie standardowej rozdzielczości, na których rozpowszechnianie w multipleksie MUX-8 udzielona zostanie koncesja Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Programy obecne na MUX-8, będą oferowane odbiorcom bezpłatnie.

Uporządkowanie programów na tym multipleksie będzie następujące:
– programy, o których mowa w pkt 1, w kolejności wskazanej przez spółkę Telewizja Polska.
– programy, o których mowa w pkt 2, w kolejności odpowiadającej dacie udzielenia koncesji przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Jednocześnie uchylona została uchwała Krajowej Rady Radiofonii i Telewizjiz dnia 24 czerwca 2014 r. w tej sprawie.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *