KRRiT podzieliła środki abonamentowe na 2015 rok

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 27 czerwca 2014 roku przyjęła uchwałę w sprawie podziału środków abonamentowych na rok 2015. Jako podstawę KRRiT przyjęła prognozę wpływów na rok 2015 w kwocie 720 milionów (prognoza na 2013 rok to 401 mln, na 2014 rok – 650 mln).

Uchwała jest ważnym elementem uzgodnień planów programowo-finansowych pomiędzy spółkami mediów publicznych a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, które wynikają z nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z 6 sierpnia 2010 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z 27 kwietnia 2011 roku do 15 kwietnia publiczni nadawcy przedłożyli Krajowej Radzie przygotowane przez siebie plany finansowo-programowe na 2015 rok. KRRiT przeprowadziła analizę otrzymanych dokumentów obejmującą m.in. zadania, jakie wyznaczyli sobie nadawcy publiczni do realizacji w roku 2015, sprawozdania z realizacji misji w 2013 roku oraz przyznała środki abonamentowe na przedsięwzięcia uwzględnione w planach finansowo-programowych.

Ostatnim etapem uzgadniania planów będą informacje przekazane każdej ze spółek mediów publicznych o podziale kwot na poszczególne przedsięwzięcia.

W uchwale dokonano podziału prognozowanych środków pomiędzy jednostki publicznego radia i telewizji przyjmując, iż do momentu osiągnięcia kwoty 720 milionów, sposób podziału wpływów między jednostki publicznej radiofonii i telewizji w 2015 roku, będzie następujący:

Telewizja Polska otrzyma 380 250 000 zł (w 2013 otrzymała 282 mln, prognoza na 2014 rok – 354 mln),

Polskie Radio – 177 554 000 zł (w 2013 otrzymało 194 mln, prognoza na 2014 rok – 158 mln),

Radio Białystok – 9 138 000 zł,
Polskie Radio Pomorzai Kujaw w Bydgoszczy – 9 275 000 zł,
Radio Gdańsk – 10 007 000 zł,
Radio Katowice – 9 399 000 zł,
Radio Kielce – 9 059 000 zł,
Radio Koszalin – 8 900 000 zł,
Radio Kraków – 10 657 000 zł,
Radio Lublin – 9 039 000 zł,
Radio Łódź – 8 915 000 zł,
Radio Olsztyn – 9 620 000 zł,
Regionalna Rozgłośnia w Opolu – 10 446 000 zł,
Radio Merkury w Poznaniu – 10 086 000 zł,
Radio Rzeszów – 8 955 000 zł,
Radio Szczecin – 9 603 000 zł,
Polskie Radio RDC w Warszawie – 10 363 000 zł,
Radio Wrocław – 9 667 000 zł,
Radio Zachód w Zielonej Górze – 9 067 000 zł.

W wypadku niższych wpływów media publiczne otrzymają środki proporcjonalnie mniejsze, natomiast nadwyżka zostanie podzielona: TVP – 80%, Polskie Radio – 10%, rozgłośnie regionalne – równą część pozostałych 10%.

Uchwała w sprawie sposobu podziału wpływów z opłat abonamentowych w 2015 roku między jednostki publicznej radiofonii i telewizji

Uchwała w sprawie minimalnego udziału audycji tworzonych przez oddziały terenowe Telewizji Polskiej S.A. dla programów ogólnokrajowych

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *