KRRiT powołała członków rad nadzorczych mediów publicznych

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po przeprowadzeniu trzyetapowej procedury konkursowej, na posiedzeniu 29 kwietnia 2014 roku przyjęła uchwały o powołaniu członków rad nadzorczych 18 spółek publicznej radiofonii i telewizji.

Do Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej zostali powołani:

Marzena Barańska, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, sędzia, laureatka Nagrody im. Pawła Stępki za pracę pt. „Polityka ograniczania reklamy w polskiej telewizji. Studium polityczno-prawne” wydaną przez Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM Poznań;
Stanisław Jekiełek, adwokat, sędzia, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej TVP SA;
Tadeusz Stanisław Kowalski, dr hab. nauk humanistycznych, członek obecnej Rady Nadzorczej TVP SA, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Filmoteki Narodowej, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania mediami, w przeszłości m.in. ekspert współpracujący z KRRiT;
Juliusz Maliszewski, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, współpracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, w przeszłości dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, kierownik programów informacyjnych TVP – Wiadomości oraz Panoramy, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie w Warszawie, dyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy;
Leszek Rowicki, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania mediami, członek Rady Nadzorczej TVP SA.

Do Rady Nadzorczej Polskiego Radia zostali powołani:

Janusz Adamowski, profesor nauk humanistycznych, politolog, medioznawca, dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania, w latach 2003-2006 członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia, obecnie jej sekretarz;
Artur Andrysiak, dziennikarz radiowy, autor publikacji i serii wykładów z teorii mediów, a także projektów szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, członek obecnej Rady Nadzorczej Polskiego Radia;
Krzysztof Czeszejko-Sochacki, adwokat, pełnomocnik w procesach arbitrażowych, w latach 2001-2004 był szefem Kancelarii Sejmu, były sędzia Trybunału Stanu, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania mediami, były członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia;
Krzysztof Czyżewski, adwokat, arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego, wykładowca, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej;
Agnieszka Odorowicz, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego oraz mediów audiowizualnych, w przeszłości dyrektor Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego, w latach 2004 – 2005 sekretarz stanu w MKiDN, odpowiedzialna za sprawy prawne, ekonomiczne i europejskie, od 2005 r. dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Do Rady Nadzorczej Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy zostali powołani:

Roman Bäcker, prof. nauk humanistycznych, pracownik naukowy, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia PiK;
Sylwester Bejger, dr nauk ekonomicznych, członek obecnej Rady Nadzorczej PiK;
Jolanta Kuligowska-Roszak, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia PiK;
Mieczysław Naparty, dr nauk fizycznych, pracownik naukowy.

Do Rady Nadzorczej Radia Gdańsk zostali powołani:

Zbigniew Jasiewicz, dr nauk o kulturze fizycznej, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Gdańsk;
Jan Kreft, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Gdańsk;
Dorota Sobieniecka-Kańska, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, dziennikarka, członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów;
Andrzej Trojanowski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Gdańsk.

Do Rady Nadzorczej Radia Katowice zostali powołani:

Mirosław Czerwiński, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, wiceprzewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Katowice;
Jerzy Gołuchowski, prof. dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, członek Rady Programowej OTVP Katowice;
Wiesław Rola, absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Katowice;
Robert Tomanek, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy.

Do Rady Nadzorczej Radia Koszalin zostali powołani:

Monika Kaczmarek-Śliwińska, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, sekretarz obecnej Rady Nadzorczej Radia Koszalin;
Jan Kania, dr hab. nauk humanistycznych, sędzia, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Koszalin;
Jacek Piętniewicz, absolwent Politechniki Szczecińskiej, organizator i wykonawca projektów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw;
Roman Radziwonowicz, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Koszalin.

Do Rady Nadzorczej Radia Kraków zostali powołani:

Stanisław Dziedzic, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa;
Krzysztof Gurba, dr nauk humanistycznych, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Kraków;
Stanisław Młyński, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek obecnej Rady Nadzorczej Radio Kraków;
Urszula Podraza, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy.

Do Rady Nadzorczej Radia Lublin zostali powołani:

Lech Bartkow, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Lublin;
Krzysztof Karman, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek obecnej Rady Programowej Radia Lublin;
Marcin Szewczak, dr nauk prawnych, pracownik naukowy;
Bogusław Wróblewski, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Lublin.

Do Rady Nadzorczej Radia Łódź zostali powołani:

Jan Jeżak, prof. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
Krzysztof Jędrzejczak, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Łódź;
Józef Kobos, prof. nauk medycznych, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Łódź;
Andrzej Szablewski, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Łódź.

Do Rady Nadzorczej Radia Olsztyn zostali powołani:

Czesław Hołdyński, prof. nauk biologicznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Olsztyn;
Krzysztof Krukowski, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Olsztyn;
Bogumił Osiński, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Olsztyn;
Sylwia Stachowska, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy.

Do Rady Nadzorczej Radia Opole zostali powołani:

Joachim Foltys, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
Bogusław Nierenberg, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Opole;
Lech Rubisz, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Opole;
Waldemar Skomudek, dr hab. nauk technicznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Opole.

Do Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu zostali powołani:

Piotr Frydryszek, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu;
Piotr Michalak, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu, członek obecnej Rady Programowej OTVP Poznań;
Tomasz Naganowski, dr nauk humanistycznych z zakresu historii, pracownik naukowy, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu;
Jędrzej Skrzypczak, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu.

Do Rady Nadzorczej Radia Rzeszów zostali powołani:

Bożena Domino, absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie, wiceprzewodnicząca obecnej Rady Nadzorczej Radia Rzeszów;
Stanisław Gędek, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
Lech Lichołai, dr hab. nauk technicznych, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Rzeszów;
Joanna Wiażewicz, dr nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy.

Do Rady Nadzorczej Polskiego Radia RDC w Warszawie zostali powołani:

Wojciech Borowik, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, wiceprzewodniczący obecnej Rady Programowej Radia dla Ciebie w Warszawie i członek obecnej Rady Programowej TVP Warszawa;
Piotr Dmochowski-Lipski, absolwent Uniwersytetu Harvarda (Administracja Publiczna), członek obecnej Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji (MEN);
Barbara Kwiatkowska-Przybyła, absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, dyrektor dystrybucji w Instytucji Filmowej Max-Film;
Bolesław Samoliński, prof. medycyny, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie, pracownik naukowy.

Do Rady Nadzorczej Radia Wrocław zostali powołani:

Robert Banasiak, dr nauk ekonomicznych, dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu;
Rafał Biernat, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, członek obecnej Rady Programowej Radia Wrocław;
Edward Bratek, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Wrocław;
Katarzyna Kuźniar-Żyłka, dr nauk ekonomicznych, wiceprzewodnicząca obecnej Rady Nadzorczej Radia Wrocław, pracownik naukowy.

Do Rady Nadzorczej Radia Zachód w Zielonej Górze zostali powołani:

Jan Andrykiewicz, dr nauk politycznych, wiceprzewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Zachód;
Roman Stryjski, dr hab. nauk technicznych w zakresie informatyki, pracownik naukowy;
Krzysztof Szymański, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekan Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym spółek samorządowych;
Agnieszka Wala, dr nauk ekonomicznych, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Zachód, pracownik naukowy.

Na tym samym posiedzeniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po zakończeniu konkursów uzupełniających podjęła uchwały o powołaniu jednego członka rady nadzorczej Radia Białystok i jednego członka rady nadzorczej Radia Szczecin, uzupełniając tym samym skład rady nadzorczej powołanej na posiedzeniu 20 lutego 2014 roku:

Do Rady Nadzorczej Radia Białystok została powołana:

Joanna Salachna, prof. dr hab. nauk prawnych, posiada doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad finansami jednostek samorządu terytorialnego i zarządzaniu.

Do Rady Nadzorczej Radia Szczecin został powołany:

Arkadiusz Malkowski, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny, specjalista w zakresie rozwoju gospodarczego, posiada doświadczenie w dziedzinie zarządzania strategicznego i operacyjnego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji upoważniła Przewodniczącego KRRiT do przekazania wszystkich uchwał ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego.

Uchwały wchodzą w życie z dniem odbycia się Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółek mediów publicznych zatwierdzających sprawozdania finansowe za 2013 rok.

Rada Nadzorcza Radia Kielce została powołana na posiedzeniu KRRiT 7 stycznia 2014 roku.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *