KRRiT powołała zarządy Radia RDC i Radia Kielce

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 23 czerwca 2015 roku na wniosek rad nadzorczych podjęła uchwały o powołaniu zarządów regionalnych rozgłośni Polskiego Radia w Kielcach i Warszawie. Powołanie zarządów poprzedziły trzyetapowe konkursy przeprowadzone przez rady nadzorcze tych spółek. Zarządy są jednoosobowe.

KRRiT powołała Jolantę Teresę Kaczmarek na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Radia RDC w Warszawie. KRRiT uznała wysokie kwalifikacje menadżerskie kandydatki i jej dotychczasowe sprawne zarządzanie spółką, a także konsekwencję w budowaniu różnorodnej oferty programowej rozgłośni odważnie poszukującej wartości we współczesnym świecie płynnej kultury z coraz silniejszą pozycją w subregionach Mazowsza.

KRRiT powołała Jarosława Kusto na Prezesa Zarządu Radia Kielce wysoko oceniając pracę w mijającej kadencji i zaangażowanie w rozwój spółki. KRRiT doceniła umiejętność łączenia wysokiego poziomu oferty programowej z bardzo dobrą słuchalnością rozgłośni na lokalnym rynku.

Kadencje nowych zarządów rozpoczną się z dniem następującym po dniu odbycia Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, zatwierdzających sprawozdania spółek za 2014 rok. Kadencja trwa cztery lata.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *