KRRiT sprawdza głośność reklam

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od października do listopada 2014 roku monitorowała poziom głośności audycji, reklam i telesprzedaży 50 nadawców telewizyjnych.

Wyniki monitoringu wykazały, że nadawcy podjęli stosowne działania w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia KRRiT z 30 czerwca 2011 roku, w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży. Zgodnie z rozporządzeniem poziom głośności reklamy i telesprzedaży, emitowanych w trakcie audycji lub bezpośrednio po niej nie może przekroczyć poziomu głośności tej audycji.

Europejska Unia Nadawców (EBU) rekomenduje normalizację głośności na poziomie -23 LUFS. LUFS (Loudness Unit Full Scale) to jednostka głośności wyrażona w LU przy czym 0 LU = -23 LUFS. 18 grudnia 2012 roku KRRiT dokonała zmian w Rozporządzeniu z 30 czerwca 2011 roku. Zmiany polegały na dostosowaniu polskich przepisów do odpowiednich zaleceń Europejskiej Unii Nadawców i Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.

KRRiT objęła monitoringiem 24 nadawców naziemnych i 26 nadawców satelitarnych. Pomiary głośności bloków reklamowych u nadawców naziemnych wykazały, że w 40% z nich nie został przekroczony poziom głośności poprzedzających audycji, w 48% reklam przekroczenie nastąpiło poniżej wartości 2 LU. Natomiast przekroczenie głośności powyżej 2 LU nastąpiło w 12% bloków reklamowych. W blokach reklamowych nadawców satelitarnych 32% spełniło wymagania rozporządzenia, w 62% doszło do przekroczenia głośności poniżej wartości 2 LU, tylko w 6% wartość przekroczenia głośności wynosiła powyżej 2 LU.

Analiza wyników monitoringu z 2014 roku, w porównaniu z monitoringami z lat wcześniejszych, wskazuje na istotną poprawę sytuacji. Znajduje to swoje odbicie m.in. w spadającej w 2014 roku liczbie skarg.

KRRiT zauważa również, że konieczne jest wdrożenie przez wszystkich nadawców rekomendacji Europejskiej Unii Nadawców (EBU), która normalizuje głośność wszystkich elementów programu, czyli zarówno audycji, jak i przekazów handlowych na poziomie -23 LUFS.

Prezentacja „Pomiar głośności audycji”

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *