TVP ze sprawozdaniem abonamentowym za 2014 rok

Podczas posiedzenia w środę 11 marca 2015 roku Zarząd Telewizji Polskiej przyjął sprawozdanie z wykorzystania przez TVP S.A. wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w 2014 roku. Dokument poprzedza słowo wstępne Prezesa Telewizji Polskiej, Juliusza Brauna.

Treść słowa wstępnego:

Warszawa, 12 marca 2015 r.

Szanowni Państwo,

już po raz dziesiąty prezentujemy Państwu dokument, który zawiera informację o wykorzystaniu przez Telewizję Polską wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej. Abonament, w założeniu, ma umożliwiać przygotowywanie i powszechne prezentowanie audycji, jakie rzadziej pojawiają się, lub wręcz zupełnie nie pojawiają się w ofercie stacji komercyjnych, a więc programów dla dzieci i młodzieży, audycji edukacyjnych, audycji poświęconych kulturze, audycji religijnych, programów dla mniejszości narodowych oraz etnicznych, programów dla osób niepełnosprawnych.

W polskich realiach finansowanie programu telewizji publicznej opiera się na dwóch filarach: przychodach z abonamentu oraz przychodach z reklamy i sponsoringu. W przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej, dominującym źródłem finansowania misji Telewizji Polskiej są środki komercyjne, pozyskiwane na rynku reklamowym.

Rok 2014 był rokiem ważnych wydarzeń społecznych i politycznych oraz imprez sportowych obszernie relacjonowanych na antenach TVP. Dwukrotnie w ubiegłym roku zmierzyliśmy się z kampaniami wyborczymi w Polsce – wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz samorządowymi.

Stworzyliśmy dla naszych widzów szereg specjalnych udogodnień technologicznych. Na rynku medialnym następują liczne zmiany, kreowane są nowe produkty i usługi oraz nowe formy docierania do odbiorcy. W wielu przypadkach to TVP jest liderem zmian i kreuje nowe standardy technologiczne.

Rok miniony to także czas szybkiego rozwoju kanałów tematycznych TVP. 15 lutego 2014 roku rozpoczął nadawanie pierwszy powszechnie dostępny, polski i bezpłatny kanał tematyczny dla dzieci – TVP ABC, a już w listopadzie i grudniu okazał się on najpopularniejszą stacją dziecięcą w Polsce.

Można wyliczać tak jeszcze długo. W roku 2014 działo się bardzo dużo i wszędzie tam, gdzie miały miejsce ważne wydarzenia, były widoczne kamery z logo TVP. Stawiamy też na rozwój różnorodnej oferty programowej skierowanej do wszystkich widzów. Mimo wszystkich trudności związanych z finansowaniem, stale pełnimy rolę mecenasa kultury, patronujemy ważnym wydarzeniom, festiwalom, konkursom, przeglądom artystycznym – i tym w skali ogólnopolskiej, i tym mniejszym, regionalnym. Wspieramy akcje i kampanie społeczne, działania charytatywne, pokazujemy cenne inicjatywy, w których stacje komercyjne nigdy nie były obecne. To nas wyróżnia i to stanowi o wyjątkowości telewizji publicznej.

Z wyrazami szacunku
dr Juliusz Braun

Sprawozdanie abonamentowe TVP za 2014 rok

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *