KRRiT ukarała nadawcę POLO TV za reklamę piwa w porze chronionej

13 października 2016 roku Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nałożył na spółkę Lemon Records, nadawcę programu POLO TV, karę w wysokości 50 000 zł za wielokrotne emisje reklam piwa w porze chronionej.

W przeprowadzonym z urzędu postępowaniu dokonano analizy materiałów wyemitowanych 2 i 3 lipca 2016 roku w programie POLO TV. Analiza wykazała, że w tych dniach wielokrotnie w porze chronionej, a więc między godziną 6:00 a godziną 20:00, nadane zostały reklamy piwa. Stanowi to naruszenie art. 16 b ust. 1 pkt. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, w związku z art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W okresie wykonywania koncesji nadawca był już karany za naruszenie art. 16 ust. 3 ustawy o rtv (Decyzja Przewodniczącego KRRiT nr 8 z 25 października 2013 roku). Przewodniczący KRRiT wziął też pod uwagę, że w związku z analogicznym zdarzeniem nadawca był już upomniany pismem 21 marca 2016 roku i zobowiązany do podjęcia stosownych działań zmierzających do wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości.

Przy ocenie zakresu i stopnia szkodliwości naruszenia uwzględniono fakt, że promocja napoju alkoholowego w czasie chronionym miała miejsce w programie rozpowszechnianym w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny, a więc otwartym i bezpłatnie dostępnym na terenie całego kraju.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

One Comment on “KRRiT ukarała nadawcę POLO TV za reklamę piwa w porze chronionej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *