Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Jan Dworak, decyzją z 31 marca 2016 roku utrzymał w mocy koncesję dla spółki WP1 na rozpowszechnianie kanału telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą WP1 w sygnale multipleksu ósmego (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Przewodniczący KRRiT decyzję o utrzymaniu koncesji dla WP1 wydał po rozpatrzeniu wniosku Discovery Polska o ponowne rozpatrzenie koncesji 632/2016-TT przyznającej stacji WP1 miejsce na MUX-8.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji