„Pluralizm w polskich mediach elektronicznych” jest analizą przygotowaną na zamówienie KRRiT. Istota niniejszego opracowania sprowadza się do zbadania poziomu pluralizmu własności i kontroli oraz wskazania głównych podmiotów działających na rynku telewizyjnym w Polsce.

Przedmiotem badań są media nadające drogą naziemną, satelitarną i kablową. Analizę dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przygotował zespół Centrum Badań Marketingowych INDICATOR pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Garlickiego.

Zobacz raport – „Pluralizm w polskich mediach elektronicznych”

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji