KRRiT ze sprawozdaniem za rok 2014

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji 30 marca 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP Sprawozdanie z działalności za rok 2014 oraz Informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Dokumenty te przesłane zostały także premierowi oraz przewodniczącym właściwych komisji Sejmu i Senatu.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku zostało jednogłośnie przyjęte uchwałą 70/2015 z 18 marca 2015 roku. Zawiera ono informacje o sposobie wykonania wszystkich ustawowych zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym dotyczących postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych, współpracy międzynarodowej oraz wydawania rozporządzeń jako wykonawczych aktów prawnych.

Analiza różnych zjawisk i procesów rynkowych wraz z tłem międzynarodowym niektórych problemów znajduje się w części Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *